Przeliczanie ocen na procenty

 


PRZELICZANIE OCEN NA PROCENTYOceny z matury a także (gdy potrzeba) z przedmiotów w liceum podajemy w %. 


Zobacz jak to przeliczyć gdy masz standardowe oceny:

0% - 31% > niedostateczna
31% - 50% > dopuszczający
60% > dostateczny
80% > dobry
90% > bardzo dobry
100%  celujący 
do góry