Przeliczanie ocen na procenty

 


PRZELICZANIE OCEN NA PROCENTYOceny z matury a także (gdy potrzeba) z przedmiotów w liceum podajemy w %. 


Zobacz jak to przeliczyć gdy masz standardowe oceny:

0% - 31%>  niedostateczna
31%-50%>  dopuszczający
60%> dostateczny
80%> dobry
90% > bardzodobry
100% celujący

do góry