Przesłuchania i oferty

Przesłuchania i oferty

 

1. Proces przesłuchania oscyluje między konserwatoriami, ale każde z nich daje poszczególne rady, czego będzie dotyczyć dane przesłuchanie i jak powinieneś się przygotować.
 

2. Artyści zazwyczaj grają dwie lub więcej kontrastujących ze sobą kawałków, w przesłuchaniu na żywo, mającego miejsce w konserwatorium.  W niektórych przypadkach możesz wysłać nagranie lub wideo.
 

3. Muzycy mogą być poproszeni o:

 • granie lub śpiewanie gamy
   
 • czytanie lub śpiewanie
   
 • wzięcie udziału w dyktandzie muzycznym
   
 • rozmowę kwalifikacyjną
   

3. Kompozytorzy i aplikanci w innych dziedzinach niezwiązanych  ze spektaklami zwykle proszeni są o: 

 • przedstawienie portfolio
   
 • inne dowody praktycznych możliwości/umiejętności, zamiast przesłuchania
   

By dowiedzieć się kiedy dane przesłuchania mają miejsce, odwiedź strony internetowe konserwatoriów lub skontaktuj się z nimi bezpośrednio.

5. Proces podejmowania decyzji
- tak szybko jak status Twojej aplikacji zmieni się,  zostaniesz powiadomiony przez email o zmianach w Track'u. Otrzymasz od uczelnie list lub email. Konserwatoria są odpowiedzialne za wszystkie decyzje i podają deadline podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej Twojej aplikacji .

 

6. Decyzje i ich definicje

Wszystkie decyzje wpadają do jednej kategorii z poniższych:

 • Oczekujące przesłuchanie - Audition pending (AP)

Ta decyzje jest oficjalnym zaproszeniem na przesłuchanie, wysyłanym przez konserwatorium. Powinni również wysłać datę przesłuchania, czas oraz status opłaty.

 • Zagwarantowana oferta bezwarunkowa - Guaranteed unconditional (GU)

Zagwarantowana oferta bezwarunkowa jest wiążąca - konserwatorium jest zadowolone, właśnie spełniłeś wstępne wymagania.

 • Zagwarantowana oferta warunkowa - Guaranteed conditional (GC)

Masz zagwarantowane miejsce na wybranym konserwatorium, tylko musisz spełnić pewne warunki - zwykle wynik egzaminu jest decydujący.

 • Rezerwowa oferta bezwarunkowa - Reserve unconditional (VU)

Właśnie spełniłeś wstępne kryteria przyjęcia i zostało Ci dane miejsce na liście rezerwowej konserwatorium. By być branym pod uwagę otrzymania zagwarantowanego miejsce (jeśli stanie się dostęne) musisz zaakceptować tą ofertę.

 • Rezerwowa oferta warunkowa (VC)

Konserwatorium da Ci miejsce na liście rezerwowej jeśli tylko spełnisz pewne warunki. By dostać zagwarantowane miejsce na uczelni, musisz zaakceptować ofertę, spełnić wymagania i czekać do momentu, aż miejsce będzie dostępne.

 • Odrzucony (R)

Decyzja "odrzucony" oznacza, że nie zostało Ci zaoferowane miejsce na danej uczelni.

 • Rezygnacja (W)

Ta decyzja widnieje w Twoim UCAS TRACK'u kiedy zrezygnujesz/wycofasz swoją aplikację na dane konserwatorium.

do góry