Wymagania University of Bedfordshire
studia licencjackie w Clearingu:


Ogólna średnia 45% ze wszystkich przedmiotów na maturze (ustne, pisemne, poziom podstawowy i rozszerzony)

przynajmniej 60% z ustnego
przynajmniej 60% z pisemnego (na poziomie rozszerzonym)
przyznajmniej 75% z pisemnego (na poziomie podstawowym)studia magisterskie:

- Ocena min. "4" na dyplomie licencjackim.

- Ogólna średnia na maturze (podstawa i/lub rozszerzenie) 70% + min. 60% z angielskiego na maturze (ustny i pisemny, podstawa i/lub rozszerzenie)
 

do góry