Wymagania University of Bedfordshirestudia licencjackie:


- Ogólna średnia 60% ze wszystkich przedmiotów na maturze (ustne, pisemne, poziom podstawowy i rozszerzony)

- Zwolnienie z wymogu certyfikatu językowego przy osiągnięciu:
min. 70% z języka angielskiego (ustne, pisemne, poziom podstawowy i rozszerzony)

przynajmniej 60% z ustnego

przynajmniej 60% z pisemnego (na poziomie rozszerzonym)
- Matematyka na maturze min. 50%


studia magisterskie:

- Ocena min. "4" na dyplomie licencjackim.

- Ogólna średnia na maturze (podstawa i/lub rozszerzenie) 70% + min. 60% z angielskiego na maturze (ustny i pisemny, podstawa i/lub rozszerzenie)
 

do góry