Maintenance Loan

 


MAINTENANCE LOANOrganizacja rządowa Student Loan Company przyznająca pożyczki na czesne (Student Finance England) przyznaje też pożyczki na koszty utrzymania (można otrzymać 3500-7000 funtów na rok). Musisz spełnić kilka ważnych warunków, żeby móc o nie aplikować. Czy zostanie Ci przyznana i na jaką kwotę zależy od INDYWIDUALNEJ OCENY Twojej sytuacji. Aby móc aplikować o pożyczkę maintenance loan musisz w UK mieć przepracowane min. 3 miesiące (już będąc studentem/tką) i musisz do wniosku załączyć min. 3 zestawienia miesięczne zarobków tzw. "payslips", list od pracodawcy potwierdzający Twoje zatrudnienie i czasem też kserokopię umowy o pracę.


Kto może ubiegać się o pożyczkę na życie tzw. Maintenance Loan?

Wszyscy ci, którzy aplikują na kierunki undergraduate. Master rządzi się swoimi prawami.


Jakie warunki należy spełnić by aplikować o Maintenance Loan?

Należy albo mieszkać 5 lat w UK (niekoniecznie pracować, ale mieszkać), albo mieć status migrant worker, który otrzymuje się, jeśli będzie się pracować zaraz po przyjeździe na studia i przez cały okres studiów, co 3 miesiące musisz wysyłać payslipy do Student Finance, albo jeśli jesteś dzieckiem migrant workera, albo jeśli jesteś małżonkiem migrant workera.


Ile wynosi Maintenance Loan?

Kwota zależy od naszego dochodu, dochodu rodziców, albo żony/męża. Na tej podstawie szacowana jest kwota Maintenance Loan.


Na jakiej zasadzie spłacam Maintenance Loan?

Spłacasz na tych samych zasadach co Tuition Fee Loan. Pamiętaj, że na studia w Anglii rozpoczynające się we wrześniu 2017 można aplikować do 30 czerwca, wystarczy tylko polska matura.

do góry