Przesłuchania i oferty

 


PRZESŁUCHANIA I OFERTYArtyści zazwyczaj grają dwie lub więcej kontrastujących ze sobą kawałków, w przesłuchaniu na żywo. W niektórych przypadkach możesz wysłać nagranie lub video.


Muzycy mogą być poproszeni o:

 • granie lub śpiewanie gamy
   
 • czytanie lub śpiewanie
   
 • wzięcie udziału w dyktandzie muzycznym
   
 • rozmowę kwalifikacyjną

Kompozytorzy i aplikanci w innych dziedzinach niezwiązanych ze spektaklami zwykle proszeni są o:

 • przedstawienie portfolio
   
 • inne dowody praktycznych możliwości/umiejętności, zamiast przesłuchania

By dowiedzieć się kiedy dane przesłuchania mają miejsce, odwiedź strony internetowe danej uczelni lub skontaktuj się z nimi bezpośrednio.


Proces podejmowania decyzji - tak szybko jak status Twojej aplikacji zmieni się, zostaniesz powiadomiony przez e-mail o zmianach w UCAS Tracku. Otrzymasz od uczelnie list lub e-mail. 


Decyzje i ich definicje

Wszystkie decyzje wpadają do jednej kategorii z poniższych:

 • Oczekujące przesłuchanie - Audition pending (AP) - Ta decyzje jest oficjalnym zaproszeniem na przesłuchanie, wysyłanym przez uczelnie. 
   
 • Zagwarantowana oferta bezwarunkowa - Guaranteed unconditional (GU) - Zagwarantowana oferta bezwarunkowa jest wiążąca - uczelnia jest zadowolona, właśnie spełniłeś wstępne wymagania.
   
 • Zagwarantowana oferta warunkowa - Guaranteed conditional (GC) - Masz zagwarantowane miejsce na wybranym kierunku, musisz tylko spełnić pewne warunki - zwykle wynik egzaminu jest decydujący.
   
 • Rezerwowa oferta bezwarunkowa - Reserve unconditional (VU) - Właśnie spełniłeś wstępne kryteria przyjęcia i zostało Ci dane miejsce na liście rezerwowej konserwatorium. By być branym pod uwagę otrzymania zagwarantowanego miejsce, musisz zaakceptować tą ofertę w UCAS Track.
   
 • Rezerwowa oferta warunkowa (VC) - Uczelnia da Ci miejsce na liście rezerwowej jeśli tylko spełnisz pewne warunki. By dostać zagwarantowane miejsce na uczelni, musisz zaakceptować ofertę, spełnić wymagania i czekać do momentu, aż miejsce będzie dostępne.
   
 • Odrzucony (R) - Decyzja "odrzucony" oznacza, że nie zostało Ci zaoferowane miejsce na danej uczelni.
   
 • Rezygnacja (W) - Ta decyzja widnieje w Twoim UCAS TRACKU kiedy zrezygnujesz/wycofasz swoją aplikację na dany kierunek. 
do góry