IELTS - certyfikat językowy

 


IELTS - certyfikat językowy


Czym jest IELTS?

IELTS (International English Language Testing System) to najpopularniejszy na świecie test języka angielskiego. IELTS otwiera drzwi – pomoże Ci żyć, studiować i pracować na całym świecie. Jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu. 

IELTS jest testem języka angielskiego o najszerszej uznawalności. Możesz mieć pewność, że test IELTS zapewnia uczciwą i spójną ocenę Twojego poziomu znajomości języka angielskiego, ponieważ został stworzony przez ekspertów językowych i zdobył zaufanie instytucji na całym świecie.


Jak długo trwa test?

Mniej niż trzy godziny.


Po jakim czasie dostanę wyniki?

Po 13 dniach od dnia przystąpienia do egzaminu.


IELTS a skala poziomów Rady Europy (CEFR)

IELTS jest uznawany przez Radę Europy. Skala Poziomów Rady Europy (CEFR) stanowi bazę uznawalności kwalifikacji językowych, usprawniając tym samym mobilność zawodową i edukacyjną.

 

skala CEFR A2 B1 B2 C1 C2
skala wyników IELTS 2.5 - 3.5 4.0 - 5.0 5.5 - 6.5 7.0 - 8.0 8.5 - 9.0

 


Przez kogo został stworzony test IELTS?

Test IELTS został stworzony przez British Council, Cambridge English Language Assessment oraz IDP: IELTS Australia.


Jaki jest koszt IELTS?

770 PLN


W jakich miastach w PL mogę przystąpić do zdania certyfikatu?

Do testu IELTS można przystąpić w centrach egzaminacyjnych znajdujących się w dziewięciu miastach na terenie Polski:

 • Rzeszowie,
   
 • Gdańsku, 
   
 • Katowicach,
   
 • Krakowie,
   
 • Lublinie,
   
 • Poznaniu,
   
 • Szczecinie,
   
 • Warszawie,
   
 • Wrocławiu.

Obecnie sesje IELTS organizowane są dwa razy w miesiącu w Krakowie i Warszawie oraz kilka razy do roku w pozostałych siedmiu lokalizacjach.


Kiedy trzeba zarejestrować się na test?

Zaleca się rejestrację przynajmniej 5 tygodni przed wybraną datą testu. Na około 7 dni przed datą testu do wszystkich kandydatów rozsyłane są informacje o dokładnym czasie i miejscu organzacji testu IELTS.


Egzamin ustny – kiedy?

Część ustna testu może zostać zorganizowana w terminie od 7 dni przed do 7 dni po dacie części pisemnych. Zwykle organizowana jest w tygodniu poprzedzającym część pisemną lub tego samego dnia co części pisemne. Jest to jednak uzależnione od liczby kandydatów zapisanych na dany termin testu.


Jak wygląda IELTS?

Części pisemne (tj. słuchanie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie) odbywają się w jednym dniu. Część ustna testu może zostać zorganizowana w terminie od 7 dni przed do 7 dni po dacie części pisemnych. Szczegółowe informacje o miejscach i terminach poszczególnych części testu zostaną wysłane do kandydatów e-mailem na 7 dni kalendarzowych przed pierwszą częścią testu.


W jaki sposób zapisać się na IELTS?

Szybka i łatwa rejestracja na test IELTS poprzez System Rejestracji Online


Od jakiego wieku można zdawać IELTS?

Test IELTS nie jest rekomendowany dla osób poniżej 16 roku życia.


Jakie są rodzaje IELTS?

Wyróżniamy dwa moduły:

 • IELTS Academic – rekomendowany dla osób chcących uczyć się na uniwersytetach na studiach licencjackich I magisterskich lub dołączyć do profesjonalnej organizacji w anglojęzycznym kraju
   
 • IELTS General Training - rekomendowany dla osób chcących rozpocząć naukę przed studiami na poziomie: “below honour degree” – jest to kwalifikacja jaką otrzymujesz kończąc szkołę średnią i zdając maturę; lub chcesz pracować w anglojęzycznym kraju bądź emigrujesz do takiego
   

O której godzinie rozpoczyna się egzamin?

Test rozpoczyna się zawsze o godz. 9:00, dlatego też zalecamy, by na miejsce testu przyjechać do godz. 8:30, tak by móc spokojnie zająć miejsce. Niestety, jeśli spóźnisz się i pojawisz się już po rozpoczęciu testu, nie będziesz mógł wejść na salę egzaminacyjną i przystąpić do IELTS.


Jaki dokument tożsamości należy mieć przy sobie?

W dniu testu powinieneś mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport – w zależności, który z tych dokumentów zgłosiłeś w czasie rejestracji online. Prawa jazdy oraz legitymacje studenckie nie będą uznane jako poświadczenie tożsamości. Kandydaci z nieważnym dowodem tożsamości nie zostaną dopuszczeni do przystąpienia do testu.


Dlaczego w dniu testu są robione zdjęcia kandydatom?

Jednym z głównym aspektów IELTS jest bezpieczeństwo testu. W związku z tym, jako dodatkowy środek bezpieczeństwa, wprowadziliśmy wykonywanie zdjęć kandydatom w dniu sesji IELTS. Fotografie te są następnie wykorzystywane przy przygotowywaniu Test Report Forms. Procedura ta jest obowiązkowa.


Co mogę wnieść na salę egzaminacyjną?

 • dokument tożsamości
   
 • napój w przezroczystej butelce pozbawionej etykiety
   
 • chusteczki higieniczne
   
 • leki (pod warunkiem, że masz zaświadczenie potwierdzające chorobę).

Poza wymienionymi przedmiotami na salę egzaminacyjną nie możesz wnieść nic więcej.


W jaki sposób otrzymam moje wyniki?

Wyniki IELTS będą dostępne online, smsem lub zostaną wysłane pocztą, zależy jaką wybierzesz formę. Swoje wyniki możesz sprawdzić na stronie internetowej i otrzymać smsem już 13 dnia od daty testu.


Jak długo jest ważny certyfikat?

Wynik testu IELTS jest ważny bezterminowo, lecz w przypadku, gdy wykorzystywany jest do celów rekrutacyjnych na zagraniczne uczelnie lub do wniosków wizowych, zwykle nie powinien być starszy niż dwa lata. To, czy dyplom z wynikami ‘starszymi’ niż dwuletnie zostanie zaakceptowany, zależy już od uczelni czy instytucji, do której aplikujesz. Niektóre z nich zgodzą się na jego uznanie, pod warunkiem przedstawienia przez Ciebie dowodu na kontynuowanie nauki języka angielskiego od dnia testu. Wśród instytucji honorujących wyniki z testu IELTS bezterminowo są np. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Służba Cywilna w Polsce.


Czy można ponownie przystąpić do testu?

Test IELTS można zdawać dowolną ilość razy. Zwróć jednak uwagę na to, że otrzymanie wyższego wyniku, wymaga dodatkowej nauki. Badania nad IELTS pokazują, że rzadko zdarza się sytuacja, w której test został napisany lepiej niż poprzedni bez podjęcia dodatkowej pracy nad angielskim.


Więcej na stronie: https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/ielts 


TAK CHCĘ SKŁADAĆ PODANIE! Od czego zacząć >

Menu
WYBIERZ KIERUNEK
do góry