Pożyczka - Kompendium PART 1

  

  


Student Finance – wszystko o pożyczkach i dofinansowaniu dla studentów w Anglii 

KOMPENDIUM PART 1


Student Finance England (SFE) to organizacja, która dzięki brytyjskiemu rządowi zapewnia pożyczki studentom z Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej. Są różne rodzaje pomocy finansowej: stypendia i granty (których nie trzeba spłacać) oraz pożyczki (które trzeba spłacić). Możesz również uzyskać dodatkową pomoc finansową w sytuacjach, jeśli: wychowujesz dzieci lub masz osoby dorosłe na swoim utrzymaniu, masz stwierdzoną niepełnosprawność, cierpisz na różnego rodzaju schorzenia, masz dysleksję lub duże trudności w nauce. Każda pomoc finansowa zależy od różnego rodzaju okoliczności oraz kierunku studiów. Większość studentów nie musi spłacać czesnego ani uiszczać żadnych opłat z góry.


UWAGA! Ukończony pierwszy rok studiów w Polsce nie zmniejsza pożyczki w UK :). Nadal przysługuje Ci pożyczka na 3 lata dzięki tzw. gift year.


W jaki sposób aplikować o pożyczkę?


Obywatele Wielkiej Brytanii składają wniosek poprzez formularz internetowy. Osoby pochodzące z krajów Unii Europejskiej składają wniosek listownie, po wypełnieniu odpowiedniego formularza (znajdziesz je na oficjalnej stronie SFE: https://www.gov.uk/student-finance). Jeśli nie wiesz, jaki formularz wybrać lub masz problem z wypełnieniem wniosku, napisz do nas na pomoc@studiawanglii.pl.


Kto kwalifikuje się do otrzymania pomocy finansowej?


Do otrzymania pożyczki na czesne (Tuition Fee Loan) kwalifikuje się każdy obywatel Unii Europejskiej, który mieszkał na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii przez ostatnie trzy lata przed rozpoczęciem studiów.

Są trzy główne czynniki, które mają wpływ na przyznanie pozostałych rodzajów pomocy finansowej (grantów, stypendiów, pożyczki na utrzymanie):

 • miejsce zamieszkania
   
 • sytuacja osobista i indywidualne okoliczności
   
 • kierunek studiów
   

Miejsca zamieszkania dotyczą następujące warunki:

 • należy mieszkać i mieć prawo do stałego pobytu w Anglii
   
 • należy mieszkać i mieć prawo do stałego pobytu na terenie Wielkiej Brytanii na trzy lata przed rozpoczęciem studiów
   
 • należy mieć status osoby osiedlonej (settled status)
   

Jeśli nie spełnia się powyższych warunków, to poniższe okoliczności również mogą być brane pod uwagę:

 • Ty lub członek Twojej najbliższej rodziny jesteście obywatelami Unii Europejskiej i mieszkaliście na jej terenie przez ostatnie trzy lata przed rozpoczęciem studiów
   
 • Ty, Twój małżonek, rodzic, opiekun prawny lub Twoje dziecko macie status European Economic Area (EEA) or Swiss migrant worker i mieszkaliście na terenie EOG lub Szwajcarii przez ostatnie trzy lata przed rozpoczęciem studiów
   
 • jesteś obywatelem UE, rozpocząłeś studia przed 1 sierpnia 2016 i legalnie mieszkałeś w Wielkiej Brytanii przez ostatnie trzy lata przed rozpoczęciem studiów. Obywatele UE, którzy rozpoczęli studia 1 sierpnia 2016 lub później, muszą mieszkać i mieć prawo do stałego pobytu na terenie Wielkiej Brytanii na pięć lat przed rozpoczęciem studiów
   
 • jesteś dzieckiem obywatela Szwajcarii, który pracuje w Wielkiej Brytanii oraz zgodnie z prawem jesteś mieszkańcem EOG lub Szwajcarii przez ostatnie trzy lata przed rozpoczęciem studiów, a Twój rodzic korzysta z prawa do pobytu w Wielkiej Brytanii od pierwszego dnia Twoich studiów lub wcześniej
   
 • jesteś dzieckiem obywatela Turcji, który pracuje w Wielkiej Brytanii oraz zgodnie z prawem jesteś mieszkańcem EOG, Szwajcarii lub Turcji przez ostatnie trzy lata przed rozpoczęciem studiów
   
 • masz mniej niż 18 lat i mieszkasz na terenie Wielkiej Brytanii przynajmniej siedem lat przed rozpoczęciem studiów
   
 • masz 18 lat lub więcej i mieszkasz na terenie Wielkiej Brytanii przez połowę swojego życia lub przynajmniej od dwudziestu lat
   
 • jeśli Twoje studia zaczynają się 1 sierpnia 2018 lub później, a mieszkasz na terenie Wielkiej Brytanii od trzech lat przed rozpoczęciem studiów, możesz ubiegać się o pomoc finansową mimo braku statusu osoby osiedlonej (stateless person).
   

Sytuacja osobista i indywidualne okoliczności związane są z wiekiem i ukończonymi studiami


Wiek:

 • Pożyczka na czesne (Tuition Fee Loan) – nie ma żadnych ograniczeń wiekowych przy ubieganiu się o pożyczkę na czesne.
   
 • Pożyczka na utrzymanie (Maintenance Loan) - jeśli rozpocząłeś studia przed 1 sierpnia 2016, to musisz mieć mniej niż 60 lat w dniu rozpoczęcia pierwszego roku akademickiego. Jeśli masz więcej niż 60 lat i rozpoczynasz studia po 1 sierpnia 2016, możesz uzyskać specjalne wsparcie finansowe (Special Support Loan).
   
 • Granty - nie ma żadnych ograniczeń wiekowych przy ubieganiu się o granty

Ukończone studia:

 • Grant na utrzymanie mogą otrzymać jedynie te osoby, które rozpoczęły studia przed 1 sierpnia 2016 roku
   
 • Pożyczka na czesne nie zostanie przyznana osobom, które już ukończyły jakiś kierunek na danym stopniu. Wyjątkiem są osoby, które aplikują na:

 kursy dla nauczycieli (Initial Teacher Training), które nie trwają dłużej niż 2 lata
 pielęgniarstwo, położnictwo i inne kierunki związane z pracą w służbie zdrowia, które rozpoczęły się 1 sierpnia 2017 roku lub później
 dental hygiene oraz dental therapy, które rozpoczną się 1 sierpnia 2018

 • Pożyczka na utrzymanie przysługuje jedynie osobom, które po raz pierwszy aplikują lub studiują na danym stopniu. Wyjątkiem są studenci, którzy robią specjalizację z:

 medycyny
 stomatologii
 weterynarii
 architektury


Kierunku studiów dotyczą następujące warunki:

 • Wybrany kierunek musi być na uczelni publicznej
 • Musi prowadzić do odpowiedniego stopnia, tytułu lub dyplomu (np. Foundation, BSc, BA, Diploma of Higher Education, Higher National Certificate, Initial Teacher Training)

Studenci kierunków part-time muszą rocznie zaliczyć 25% materiału tego samego kierunku w trybie full-time, aby ubiegać się o dofinansowanie. To oznacza, że ukończenie studiów może trwać max. 4 razy dłużej niż ukończenie tego samego kierunku w trybie full-time. Studenci kierunków w trybie distance learning mogą ubiegać się o pełne dofinasowanie na czesne.


Co zrobić, jeśli chcę zrezygnować ze studiów lub zmienić kierunek?


WAŻNA INFORMACJA!

Jeśli zdecydujesz o rezygnacji ze studiów, powiadom o tym uczelnię i Student Finance, w przeciwnym wypadku będą naliczane opłaty.

Jeśli zdecydujesz się zrezygnować ze studiów, zawiesić naukę lub zmienić kierunek jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, to wystarczy, że zaktualizujesz te informacje na swoim spersonalizowanym koncie internetowym na stronie Student Finance. Jeśli Twoje studia już się zaczęły, to musisz jak najszybciej skontaktować się ze Student Finance i przedstawić sytuację. Trzeba pamiętać, że rezygnacja z nauki na brytyjskiej uczelni może mieć wpływ na wysokość dofinansowania ewentualnego kolejnego kierunku studiów.

Jeśli zmieniasz kierunek studiów i czesne na nowej uczelni jest wyższe niż na poprzedniej, to możesz się ubiegać o podwyższenie pożyczki (max. do £9,250). Jeśli będziesz się przenosić w trakcie roku akademickiego, to część Twojego kredytu studenckiego dalej będzie wpłacana na te pierwszą uczelnię. Jeżeli przerwiesz studia, zmienisz kierunek lub zawiesisz naukę, to spłata tej części kredytu, która już wpłynęła na konto uczelni, wciąż będzie Cię dotyczyć. Jeśli z powodu choroby zawieszasz naukę na maksymalnie 60 dni, to wciąż możesz się ubiegać o pełną pożyczkę na studia. To upoważnienie może Cię nie obejmować, jeśli zawieszasz studia z innych powodów niż choroba lub niedyspozycja trwa dłużej niż 60 dni. Jeśli zrezygnujesz ze studiów w czasie roku akademickiego, możliwość przyznania pożyczki zostanie na nowo rozważona, a decyzja zostanie przesłana listownie. Jeśli z jakiegoś powodu dostaniesz więcej pieniędzy, niż powinieneś, to będziesz musiał zwrócić tę nadpłatę. W tym wypadku nadwyżka nie jest oprocentowana i będzie możliwość spłaty tej kwoty wcześniej niż przed rozpoczęciem pracy.


Od czego zależy wysokość pomocy finansowej?


Pożyczka na czesne (Tuition Fee Loan) nie podlega żadnym warunkom związanym z dochodami, natomiast część stypendiów, grantów oraz pożyczka na utrzymanie (Maintenance Loan) są już zależne od zarobków. 

Student Finance należy przedstawić szczegóły dotyczące wszelkich dochodów podlegających opodatkowaniu, tj.:

 • odsetki brutto z banku lub kasy mieszkaniowej
 • nieruchomości, podnajem lub wynajem
 • dywidendy lub inwestycje
 • fundusze powiernicze lub sponsoring
 • wszelkie inne dofinansowania związane z podjęciem studiów

Uwzględnienie wynagrodzenia musi być uwzględnione wyłącznie, jeśli była to stała praca i została przerwana po to, by studiować. Zarobki z pracy podjętej w czasie roku akademickiego (w tym pracy sezonowej, wakacyjnej, wieczorowej lub weekendowej) nie muszą być przedstawiane. Jeśli masz więcej niż 25 lat, to pierwsze £1,130 na każde Twoje dziecko, które jest całkowicie zależne od rodziców, również nie będzie brane pod uwagę w wykazie dochodów. Dochody Twoich rodziców/ opiekunów prawnych będą brane pod uwagę, chyba że jesteś niezależny finansowo od swoich opiekunów lub dofinansowanie, o które się ubiegasz, nie jest przyznawane na podstawie dochodów (jak np. pożyczka na czesne). Jeśli Twoi rodzice/opiekunowie nie przedstawią swoich dochodów, będziesz mógł się ubiegać jedynie o 65% maksymalnej wysokości pożyczki na utrzymanie (Maintenance Loan).

W przypadku roku akademickiego 2018/19 pod uwagę brany jest dochód do dyspozycji Twoich rodziców (pieniądze pozostałe do dyspozycji po opłacie rachunków) za rok obrotowy 2016-17. Jeśli dochód do dyspozycji spadł o 15%, Student Finance może wziąć pod uwagę prawdopodobny dochód na bieżący rok budżetowy. Dochody Twoich rodziców zostaną dodane do Twoich własnych, by otrzymać całkowity dochód gospodarstwa domowego. Patrząc na dochód gospodarstwa domowego Student Finance ustala, do jak wysokiego wsparcia finansowego jesteś upoważniony i czy rodzice mogą dodatkowo wspierać Cię finansowo w czasie edukacji tak, byś nadal kwalifikował się do przyznania pożyczki na utrzymanie. Jeżeli Twoi rodzice/opiekunowie żyją w separacji lub są rozwiedzeni, brany będzie pod uwagę dochód jednego z nich, włącznie z dochodem ich nowego partnera/partnerki, jeśli ich to dotyczy.

Partnerem rodzica jest:

 • małżonek/małżonka
 • partner cywilny
 • osoba mieszkająca z rodzicem jako jego współmałżonek/współmałżonka
 • osoba mieszkająca z rodzicem jako jego partner cywilny

W przypadku kierunków rozpoczynających się 1 sierpnia 2016 lub później wysokość pożyczki na utrzymanie zależy również od miejsca zamieszkania oraz studiów.


Jak wysokie dofinansowanie mi przysługuje? Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia między 1 września 2012 a 31 lipca 2016.


Pożyczka na utrzymanie (Maintenance Loan):

Student Finance obliczy dochód do dyspozycji Twoich rodziców (obejmuje to również dochód partnera Twojego rodzica, jeśli takiego posiada) poprzez odjęcie dodatków od ich dochodu brutto. Do dodatków zalicza się:

 • składki emerytalne, dodatkowe dobrowolne składki i koszty związane z zatrudnieniem
   
 • 1130 GBP na każde dziecko poza Tobą, które jest całkowicie lub w dużej mierze zależne finansowo od rodziców
   
 • 1130 GBP, jeśli rodzic również jest studentem

Kiedy już odpowiednie kwoty zostaną odjęte i zostanie obliczony pozostały dochód, Student Finance doda to do Twoich dochodów i przydzieli wkład gospodarstwa domowego do odpowiedniej kategorii:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 42 875 GBP. Czyli jeśli dochód wynosi max. 42 875 GBP, to jesteś upoważniony do maksymalnej pożyczki na utrzymanie.
   
 • 1 GBP wkładu na każde 8,84 GBP z całego dochodu powyżej 42 875 GBP (np. jeśli całkowity dochód wynosi 55 000 GBP, to wkład wynosi 1 371 GBP), do momentu, aż zostanie 65% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Grant na utrzymanie (Maintenance Grant):
Możesz być uprawniony do otrzymania bezzwrotnej dotacji na utrzymanie w wysokości do 3 593 GBP rocznie. Jeśli dochód gospodarstwa domowego:

 • wynosi 25 000 GBP lub mniej, możesz mieć prawo do pełnego dofinansowania w wysokości 3 593 GBP
   
 • waha się między 25 000 GBP a 42 645 GBP, kwota otrzymanej pomocy zmniejszy się o 1 GBP na każde 4,98 GBP dochodu gospodarstwa domowego powyżej 25 000 £
   
 • wynosi 42 645 GBP, możesz otrzymać minimalny dodatek na utrzymanie w wysokości 50 GBP
   
 • wynosi więcej niż 42 645 funtów, nie będziesz upoważniony do żadnego dofinansowania 

Jeśli ubiegasz się o grant na utrzymanie, możesz jednocześnie ubiegać się o pożyczkę na utrzymanie. Jednakże jeśli kwalifikujesz się do otrzymania pożyczki, maksymalna kwota może zostać zmniejszona o 0,50 GBP na każdy 1 GBP z grantu. Tak więc, jeśli otrzymasz pełną kwotę z grantu w wysokości 3 593 GBP i zakwalifikujesz się również do otrzymania pożyczki, przysługująca maksymalna kwota z kredytu zostanie obniżona o 1 955,50 GBP.

Tak przedstawia się dofinansowanie, które można otrzymać. Jego wysokość jest zależna on miejsca zamieszkania:

Dochód gospodarstwa domowego Grant na utrzymanie Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający poza domem i studiujący poza Londynem Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający poza domem i studiujący w Londynie Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający z rodzicami
£25,000 £3,593 £4,440 £6,906 £3,164
£30,000 £2,589 £4,942 £7,408 £3,666
£40,000 £581 £5,946 £8,412 £4,670
£42,645 £50 £6,211 £8,677 £4,935
£55,000 £0 £4,865 £7,331 £3,589


Specjalne wsparcie finansowe (Special Support Grant)


Specjalny dodatek finansowy w pewnych okolicznościach zastępuje grant na utrzymanie i jest niezależny od dochodów. Możesz otrzymać specjalne wsparcie w trakcie studiów, jeśli którekolwiek z poniższych kryteriów Ciebie dotyczy:

 • jesteś samotnym rodzicem odpowiedzialnym za dziecko do 20 lat, uczące się w pełnym wymiarze godzin na poziomie niższym niż edukacja wyższa
   
 • masz partnera, który również jest studentem, i jedno z Was lub oboje jesteście odpowiedzialni za dziecko do 20 lat, uczące się w pełnym wymiarze godzin na poziomie niższym niż edukacja wyższa
   
 • jesteś osobą niepełnosprawną i kwalifikujesz się do renty (Disability Premium lub Severe Disability Premium)
   
 • czekasz na powrót na studia po chorobie lub opiece, która już się zakończyła
   
 • jesteś niesłyszący i kwalifikujesz się do zasiłku dla niepełnosprawnych studentów (Disabled Students’ Allowances)
   
 • jesteś niezdolny do pracy przez nieprzerwany okres co najmniej 28 tygodni
   
 • jesteś niepełnosprawny i kwalifikujesz się do zasiłku na koszty utrzymania (Employment and Support Allowance)
   
 • masz 60 lat lub więcej w pierwszym dniu pierwszego roku akademickiego
   
 • kwalifikujesz się do zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit)
   
 • kwalifikujesz się do pomocy finansowej z racji długotrwałej choroby lub niepełnosprawności (Personal Independence Payment)
   
 • kwalifikujesz się do zasiłku dla osób niepełnosprawnych (Disability Living Allowance)
   
 • kwalifikujesz się do wsparcia finansowego od sił zbrojnych (Armed Forces Independence Payment)

Nieco inne zasady obowiązują, jeśli masz rodzeństwo lub rodzica, który również otrzymuje dofinansowanie dla studentów. Wtedy Student Finance analizuje dochody gospodarstwa domowego. Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie w trakcie studiów (na przykład, jeśli jeden z rodziców straci pracę), to dochody zostaną ponownie przeanalizowane i wysokość dofinansowania może się zmienić.


Studenci, którzy rozpoczęli studia 1 sierpnia 2016 lub później


Pożyczka na utrzymanie (Maintenance Loan):

Student Finance obliczy dochód do dyspozycji Twoich rodziców (obejmuje to również dochód partnera Twojego rodzica, jeśli takiego posiada) poprzez odjęcie dodatków od ich dochodu brutto. Do dodatków zalicza się:

 • składki emerytalne, dodatkowe dobrowolne składki i koszty związane z zatrudnieniem
 • 1130 GBP na każde dziecko poza Tobą, które jest całkowicie lub w dużej mierze zależne finansowo od rodziców
 • 1130 GBP, jeśli rodzic również jest studentem

Kiedy już odpowiednie kwoty zostaną odjęte i zostanie obliczony pozostały dochód, Student Finance doda to do Twoich dochodów i przydzieli wkład gospodarstwa domowego do odpowiedniej kategorii:

Studenci mieszkający z rodzicami:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 8,10 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP, do momentu, aż zostanie 44% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Studenci mieszkający poza domem i studiujący w Londynie:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 7,87 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP, do momentu, aż zostanie 49,8% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Studenci mieszkający poza domem i studiujący poza Londynem:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 8,01 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP, do momentu, aż zostanie 46,6% pełnej pożyczki na utrzymanie.

W poniższej tabeli możesz sprawdzić, do jak wysokiej pożyczki na utrzymanie jesteś upoważniony:

Dochód gospodarstwa domowego Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający poza domem i studiujący poza Londynem Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający poza domem i studiujący w Londynie Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający z rodzicami
£25,000 £8,700 £11,354 £7,324
£30,000 £8,076 £10,719 £6,707
£35,000 £7,452 £10,084 £6,090
£40,000 £6,828 £9,449 £5,473
£42,875 £6,469 £9,083 £ 5,118
£45,000 £6,204 £8,813 £4,855


Studenci upoważnieni również do innych benefitów poza pożyczką na utrzymanie:

Studenci mieszkający z rodzicami:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 5,07 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP aż do 42,875 GBP
 • 1 GBP wkładu na każde 8,10 GBP z całego dochodu powyżej 42,875 GBP, do momentu, aż zostanie 37,3% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Studenci mieszkający poza domem i studiujący w Londynie:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 5,41 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP aż do 42,875 GBP
 • 1 GBP wkładu na każde 7,87 GBP z całego dochodu powyżej 42,875 GBP, do momentu, aż zostanie 45,7% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Studenci mieszkający poza domem i studiujący poza Londynem:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 5,18 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP aż do 42,875 GBP
 • 1 GBP wkładu na każde 8,01 GBP z całego dochodu powyżej 42,875 GBP, do momentu, aż zostanie 40,9% pełnej pożyczki na utrzymanie.

 

Dochód gospodarstwa domowego Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający poza domem i studiujący poza Londynem Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający poza domem i studiujący w Londynie Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający poza domem i studiujący w Londynie
£25,000 £9,916 £12,382 £8,640
£25,000 £8,952 £11,460 £7,655
£35,000 £8,952 £10,537 £6,670
£40,000 £7,024 £9,614 £5,685
£42,875 £6,469 £9,083 £5,118
£45,000 £6,204 £8,813 £4,856


Studenci niezależni finansowo


Jeśli jesteś studentem niezależnym finansowo, Student Finance England nie będzie brać pod uwagę dochodów Twoich rodziców. Będziesz traktowany jako student niezależny finansowo, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • Opiekujesz się osobą w wieku poniżej 18 lat w momencie rozpoczęcia studiów.
   
 • Masz 25 lat lub więcej w pierwszym dniu roku akademickiego.
   
 • Byłeś w związku małżeńskim lub zalegalizowanym związku partnerskim przed rozpoczęciem studiów, nawet jeśli teraz jesteście rozwiedzeni.
   
 • Twoi rodzice nie żyją.
   
 • Utrzymywałeś się sam przynajmniej na trzy lata przed rozpoczęciem studiów. Obejmuje to czas, w którym:

 byłeś zatrudniony na pełny etat
 otrzymywałeś zasiłek dla osób o niskich dochodach, zasiłek dla osób poszukujących pracy lub inne świadczenia państwowe
 otrzymywałeś zasiłki lub inne świadczenia z powodu niepełnosprawności lub choroby
 brałeś udział w szkoleniach w ramach dowolnego programu dla bezrobotnych lub innego programu finansowanego przez dowolny organ lub agencję państwową

 • Nie masz kontaktu ze swoimi rodzicami i nie można go z nimi nawiązać.
   
 • Twoi rodzice mieszkają poza zasięgiem Komisji Europejskiej, a ocena dochodu naraziłaby ich na niebezpieczeństwo lub przesyłanie funduszy do Wielkiej Brytanii nie jest w danej sytuacji rozsądne (może się to odnosić do Ciebie, jeśli jesteś uchodźcą).
   
 • Nie komunikowałeś się ze swoimi rodzicami przez przynajmniej rok przed rozpoczęciem roku akademickiego albo możesz wykazać, że nie utrzymujesz stałego kontaktu ze swoimi rodzicami.
   
 • Byłeś pod opieką władz lokalnych przez trzymiesięczny okres kończący się w dniu, w którym ukończyłeś 16 lat lub później i przed pierwszym dniem pierwszego roku akademickiego.

W jaki sposób wykazać, że jesteś studentem niezależnym finansowo?


 • Jeśli jesteś lub byłeś w związku małżeńskim/partnerskim, Student Finance będzie musiało zapoznać się z aktem małżeństwa lub zawarcia związku partnerskiego.
   
 • Jeśli starasz się o status studenta niezależnego finansowo z tytułu utrzymywania się samemu przez ostatnie trzy lata lub dłużej, będziesz musiał to wykazać. Jeśli pracujesz lub pobierasz świadczenia, musisz to potwierdzić na piśmie.
   
 • Możesz wysłać kserokopie swojej karty podatkowej lub list od swojego pracodawcy (podpisany, opatrzony datą i na papierze firmowym) potwierdzający okres pracy i zarobki. Chcąc wykazać okres, w którym pobierałeś zasiłki, powinieneś zapytać o list potwierdzający daty i rodzaju otrzymanych świadczeń w lokalnym Jobcentre Plus.
   
 • Jeśli opiekujesz się dzieckiem i starasz się o przyznanie statusu studenta niezależnego finansowo, powinieneś przesłać oryginał aktu urodzenia dziecka oraz dowody, że opiekujesz się dzieckiem, takie jak np. dowód na to, że otrzymujesz zasiłek na dziecko.
   
 • Jeśli nie prześlesz odpowiednich dokumentów do Student Finance, opóźni to złożenie wniosku i możesz nie mieć przyznanych wszystkich świadczeń studenckich, do których jesteś uprawniony.

Studenci, którzy nie utrzymają kontaktu z rodzicami


Jeśli chcesz ubiegać się o status studenta niezależnego finansowo, z tytułu nie utrzymywania kontaktu z rodzicami, musisz przedstawić potwierdzenie od osoby zaufania publicznego, która jest spoza Twojej rodziny i może potwierdzić Twoją sytuację.

Przykłady dokumentów, które możesz przedłożyć:

 • list od pracownika socjalnego (jeśli taki posiadasz)
   
 • jeśli pobierałeś zasiłek dla osób o niskich dochodach, gdy miałeś mniej niż 18 lat, potrzebny będzie list z lokalnego Jobcentre Plus potwierdzający, że otrzymywałeś dane świadczenia
   
 • jeśli Twoje relacje z rodzicami załamały się, gdy byłeś uczniem lub studentem, potrzebny będzie list od wychowawcy lub nauczyciela potwierdzający Twoją sytuację
   
 • list od Twojego lekarza, jeśli chodziłeś do niego z powodu problemów związanych z załamaniem relacji z Twoimi rodzicami.

Musisz udowodnić, że brak kontaktu z rodzicami jest stały. Zwykle Student Finance oczekuje, że będzie to okres co najmniej 12 miesięcy, chociaż to może nie mieć zastosowania w niektórych przypadkach. Nie możesz ubiegać się o status studenta niezależnego finansowo tylko dlatego, że nie dogadujesz się z rodzicami lub nie mieszkasz z nimi. Nie możesz ubiegać się o status studenta niezależnego finansowo tylko dlatego, że Twoi rodzice nie chcą podawać szczegółów swoich dochodów lub odmawiają udzielenia Ci wsparcia finansowego.


Dochody w przypadku studenta niezależnego finansowo


Jeśli jesteś niezależnym studentem, który jest w związku małżeńskim lub partnerskim, Student Finance England weźmie pod uwagę dochody Twojego męża, Twojej żony lub partnera cywilnego, w tym partnerów tej samej płci. Dochód pozostały do dyspozycji Twojego partnera zostanie wypracowany w taki sam sposób jak dochód do dyspozycji Twoich rodziców. W przypadku rozstania z małżonkiem lub partnerem obowiązują inne zasady. Próg dochodów gospodarstw domowych jest również taki sam.

 

WIĘCEJ INFORMACJI >>

 

 

 

do góry