Pożyczka - Kompendium PART 2

  

  


Student Finance – wszystko o pożyczkach i dofinansowaniu dla studentów w Anglii 

KOMPENDIUM PART 2


Osoby studiujące w trybie part-time


Jeśli studiujesz w trybie part-time i rozpoczynasz studia 1 sierpnia 2018 roku lub później, możesz ubiegać się o pożyczkę na czesne (Tuition Fee Loan). Jeśli studiujesz na uczelni publicznej, możesz ubiegać się o pożyczkę w wysokości do 6935 GBP. Jeśli studiujesz na prywatnej uczelni, wtedy możesz ubiegać się o pożyczkę w wysokości do 4 625 GBP. Wysokość pożyczki nie zależy od jakichkolwiek dochodów. Możesz również otrzymać pożyczkę na utrzymanie, jednak ona jest zależna od dochodów gospodarstwa domowego.

Student Finance obliczy dochód do dyspozycji Twojego partnera poprzez odjęcie dodatków od jego dochodu brutto. Do dodatków zalicza się:

 • składki emerytalne, dodatkowe dobrowolne składki i koszty związane z zatrudnieniem
 • 1130 GBP na każde dziecko, które jest całkowicie lub w dużej mierze zależne finansowo od rodziców
 • 1130 GBP, jeśli Twój partner również jest studentem

Kiedy już odpowiednie kwoty zostaną odjęte i zostanie obliczony pozostały dochód, Student Finance doda to do Twoich dochodów i przydzieli wkład gospodarstwa domowego do odpowiedniej kategorii:

Studenci mieszkający z rodzicami:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 8,10 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP, do momentu, aż zostanie 44% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Studenci mieszkający poza domem i studiujący w Londynie:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 7,87 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP, do momentu, aż zostanie 49,8% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Studenci mieszkający poza domem i studiujący poza Londynem:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 8,01 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP, do momentu, aż zostanie 46,6% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Wysokość pożyczki na utrzymanie zależy również od ilości zajęć w tygodniu. Jeśli studiujesz w trybie part-time i rozpocząłeś studia 1 września 2012 lub później, możesz ubiegać się o pożyczkę na czesne (Tuition Fee Loan). Jeśli studiujesz na uczelni publicznej, możesz ubiegać się o pożyczkę w wysokości do 6935 GBP. Jeśli studiujesz na prywatnej uczelni, wtedy możesz ubiegać się o pożyczkę w wysokości do 4 625 GBP. Wysokość pożyczki nie zależy od jakichkolwiek dochodów.

Jak będziesz składać wniosek o dofinansowanie, Student Finance poinformuje Cię, jakich dokumentów będzie potrzebować. Twój dochód, dochód Twojego małżonka/małżonki lub partnera/partnerki zostanie obliczony. Jeśli jesteś samotnym studentem (studentem bez partnera lub rodziny na utrzymaniu), możesz być upoważniony do pełnego dofinansowania (Fee Grant lub Course Grant), jeśli Twoje dochody są niższe niż 16 845 GBP. Wysokość dochodu brana pod uwagę przy przyznawaniu Fee Grant lub Course Grant zwiększa się:

 • o 2000 GBP, jeśli mieszkasz z partnerem
 • o 2000 GBP za pierwsze dziecko
 • o 1000 GBP za każde kolejne dziecko

Tabela przedstawia maksymalny dochód, jaki możesz mieć, by uzyskać Fee Grant lub Course Grant:

Stan cywilny Brak dzieci na utrzymaniu Jedno dziecko na utrzymaniu Dwoje dzieci na utrzymaniu Troje dzieci na utrzymaniu
Student samotny £16,844 £18,844 £19,844 £20,844
Student samotny £18,844 £20,844 £21,844 £22,844


Limit dochodowy zwiększa się w przypadku liczniejszych rodzin. Istnieją maksymalne limity dochodowe, powyżej których nie można uzyskać żadnego wsparcia finansowego. Wynoszą one 28 065 GBP, jeśli jesteś samotnym studentem; plus 2 000 GBP dla każdego partnera, którego dochód jest brany pod uwagę, 2 000 GBP dla pierwszego dziecka na Twoim utrzymaniu i 1000 GBP na każde kolejne dziecko zależne finansowo.


Maksymalne limity dochodowe:
 

Studenci samotni Brak dzieci na utrzymaniu
Jedno dziecko na utrzymaniu
Dwoje dzieci na utrzymaniu
Troje dzieci na utrzymaniu
£28,065
£30,065
£31,065
£32,065
Studenci żyjący w związku Brak dzieci na utrzymaniu
Jedno dziecko na utrzymaniu
Dwoje dzieci na utrzymaniu
Troje dzieci na utrzymaniu
£30,065 (dochód obu partnerów)
£32,065 (dochód obu partnerów)
£33,065 (dochód obu partnerów)
£34,065 (dochód obu partnerów)

Jeśli jesteś samotnym studentem o dochodzie poniżej 16 845 GBP, możesz uzyskać pełne wsparcie finansowe. Jeśli Twój dochód wynosi 16 845 GBP lub więcej, Twoje dofinansowanie zostanie odpowiednio obniżone. Jeśli jesteś w związku i Twój dochód wynosi mniej niż 18,845 GBP, możesz uzyskać pełne wsparcie finansowe. Jeśli Twój dochód wynosi 18,845 GBP lub więcej, Twoje dofinansowanie również zostanie odpowiednio obniżone.


Osoby studiujące w trybie part-time w Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej


Jeśli zdecydujesz się studiować w niepełnym wymiarze godzin w Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej, możesz uzyskać wsparcie finansowe w postaci Fee Grant lub Course Grant. Pomoc materialna zależy od wysokości dofinansowań w danym kraju. Jednak nie będzie to więcej niż maksymalna wysokość Fee Grant oferowana studentom mieszkającym i uczącym się w Anglii.


Studenci uczący się w formie distance learning w trybie part-time


Jeśli studiujesz w trybie part-time i uczysz się na odległość (distance learning), kwalifikujesz się do dofinansowania od rządu kraju, w którym mieszkasz, a nie kraju, w którym studiujesz; na przykład jeśli mieszkasz w Anglii, ale kurs jest prowadzony przez szkocką uczelnię, kwalifikujesz się do pomocy finansowej ze Student Finance England.


W jaki sposób otrzymam pieniądze?


Po złożeniu wniosku Student Finance wyśle Ci list z powiadomieniem, jak wysokie dofinansowanie Ci przysługuje. Zazwyczaj dofinansowanie jest wpłacane w trzech ratach i w liście będzie informacja, kiedy wpłyną one na konto. W przypadku pożyczki na czesne, pieniądze wpływają bezpośrednio na konto uczelni, a nie na konto studenta!


Wypłacanie pożyczki na utrzymanie (Maintenance Loan) oraz grantów


Pieniądze nie będą wypłacony, dopóki nie będziesz zarejestrowany na uczelni jako student.

Jak już się zarejestrujesz, to Student Finance powiadomi o tym uczelnię i pieniądze zostaną wpłacone na Twoje konto. Zaksięgowanie wpłat na koncie może trwać do 3 dni roboczych. Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby mieć pewność, że otrzymasz płatność na czas, niezależnie od tego, czy jesteś studentem w trybie part-time czy full-time:

 1. Otwórz konto bankowe na Twoje nazwisko i wyślij Student Finance dane swojego konta przed rozpoczęciem studiów.
 2. W momencie przybycia na uczelnię, upewnij się, że masz ze sobą wszystkie dokumenty, które mogą być wymagane przy jakiejkolwiek rejestracji (np. na zajęcia lub w wewnętrznym systemie uczelni).
 3. Upewnij się, że we wszystkich dokumentach podajesz te same dane (np. jeśli masz dwa imiona, to wszędzie podawaj oba). Najlepiej podać pełne imię i nazwisko widniejące na świadectwie urodzenia lub paszporcie.

Jeśli studiujesz w trybie part-time i rozpocząłeś studia 1 września 2012 lub później, to pożyczka na czesne zostanie przelana bezpośrednio na konto uczelni. Jeśli rozpoczniesz studia 1 sierpnia 2018 lub później, to zarówno pożyczka na czesne, jak i pożyczka na utrzymanie, zostaną przelane na Twoje konto bankowe.

Jeśli studiujesz w trybie full-time, to pożyczka zostanie naliczana od pierwszego dnia Twoich studiów. Jeśli studiujesz w trybie part-time, to pożyczka zostanie naliczana dopiero, jak będziesz studiować już dwa tygodnie. Te zasady obowiązują niezależnie od rezygnacji, przerwania studiów bądź zmiany kierunku/uczelni.


Zmiana kierunku lub uczelni


 • Jeśli przeniesiesz się na inną uczelnię przed rozpoczęciem pierwszego semestru, pożyczka na czesne w całości zostanie wpłacona na tę nową uczelnię.
   
 • Jeśli przeniesiesz się na inną uczelnię w trakcie pierwszego semestru, nowa uczelnia otrzyma tylko 75% Twojej opłaty za naukę. Pozostałe 25% zostanie wpłacone na uniwersytet, z którego się przeniosłeś.
   
 • Jeśli czesne na Twojej nowej uczelni jest wyższe, Student Finance opłaci tylko 75% czesnego.
   
 • Przeniesienie na nową uczelnię w drugiej części roku akademickiego oznacza, że poprzedni uniwersytet uzyska tylko 50% opłaty za czesne. Pozostałe 50% zostanie wpłacone na nową uczelnię.
   
 • Jeśli przeniesiesz się w trzeciej części roku akademickiego, Student Finance nie wniesie żadnej opłaty za czesne na nowej uczelni i to Twój poprzedni uniwersytet otrzyma pełną pożyczkę.
   
 • Jeśli zamierzasz zmienić kierunek lub zrezygnować ze studiów, musisz koniecznie powiadomić o tym Student Finance.

 

 

 

do góry