Wymagania London Metropolitan University


STUDIA W ANGLII - WYMAGANIA NA 3 LETNIE STUDIA LICENCJACKIE- (UNDEGRADUATE) w London MET:

a) Matura zdawana po 2005 roku:

1. CO NAJMNIEJ 2 PRZEDMIOTY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM:

Minimum 40% Z MATEMATYKI ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH (NA POZIOMIE ROZSZERZONYM)

Minimum 50% Z PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH (NA POZIOMIE ROZSZERZONYM)

2. JĘZYK ANGIELSKI 
Minimum 75% NA POZIOMIE ROZSZERZONYM (jeżeli nie uzyskasz takiego wyniku na maturze
możesz zdać certyfikat z języka angielskiego TOEFL lub  IELTS i uzyskać minimalne wyniki: 

  • TOEFL iBT 87+ (min). (Listening = 22, Reading = 21, Writing = 21, Speaking = 23)
  • IELTS średnia 5.5 z minimum 5.5 w każdej części 
  • Cambridge First Certificate (FCE) - Minimum ocena "B" 
  • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) - Minimum Ocena "D"

b) Matura zdawana przed 2005:

1. Średnia ze wszystkich przedmiotów co najmniej "4"
2. Ocena z co najmniej pięciu przedmiotów co najmniej "3"
3. Ocena z j.angielskiego co najmniej "4" lub certyfikat z j. angielskiego (patrz wyżej)

UWAGA
Jeżeli nie spełnisz warunków uczelnia może zaproponować Tobie studia w tzw. trybie rozszerzonym, 4 letnim, ("Extended Degree") gdzie w pierwszym roku uzupełnisz brakujące kwalifikacje. Dotyczy to sytuacji gdy np. w szkole nie miałeś chemii ani biologii, a zamierzasz studiować np. "Sport with Dance Therapy"

Wtedy na pierwszym roku uzupełniasz wiedzę z przedmiotów jakich nie miałeś w szkole. 

WRÓĆ DO REKRUTACJI>>

do góry