NIN - National Insurance Number

National Insurance Number (NIN)


Czym jest National Insurance Number (NIN)?

NIN to Twój numer ubezpieczenia przypisany do Twojego osobistego numeru konta. Daje pewność, że składki na ubezpieczenie i podatki, które płacisz, są odpowiednio rejestrowane na Twoje imię i nazwisko. Każda osoba ma inny numer ubezpieczenia, który jest kombinacją liter
i cyfr, np. QQ 12 34 56 A. Numer ten nigdy się nie zmienia i przez całe życie jest przypisany do jednej osoby.Kto płaci składki na ubezpieczenie?

Składki na ubezpieczenie płaci osoba zatrudniona, która ukończyła 16 lat, o ile jej zarobki przekraczają pewien poziom.


Kto może prosić Cię o Twój NIN?

  • HM Revenue & Customs (agencja rządowa zajmująca się opłatami i podatkami)
     
  • Twój pracodawca
     
  • Department for Work and Pensions (Ministerstwo pracy i emerytur)
     
  • Student Finance, jeśli ubiegasz się o/masz przyznane jakiekolwiek pożyczki czy granty

Numeru nie należy podawać osobom, które Twoim zdaniem wcale go nie potrzebują. Należy go chronić tak samo, jak inne dane osobowe.


Kiedy i jak ubiegać się o NIN?

Jeśli zaczynasz pracę w Wielkiej Brytanii i jeszcze nie masz NIN, to musisz złożyć o niego wniosek. Jeśli masz prawo do pracy w Wielkiej Brytanii (jako Polak nie potrzebujesz specjalnego zezwolenia), musisz zadzwonić do Jobcentre Plus pod numer 0845 600 0643. Linie są otwarte od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do Piątku i zwykle są mniej obciążone przed godziną 9.00. Jobcentre może zaprosić Cię na krótką rozmowę, tzw. 'Evidence of identity', żeby potwierdzić Twoją tożsamość.


Czego się spodziewać przy składaniu wniosku o NIN?

Jobcentre Plus zorganizuje dla Ciebie rozmowę lub wyśle Ci formularz aplikacyjny pocztą. W razie potrzeby potwierdzą datę, godzinę i miejsce Twojej rozmowy oraz poinformują, jakie informacje/dokumenty będą potrzebne przy składaniu wniosku.


Czego można się spodziewać po rozmowie?

Rozmowa będzie prowadzona przez jedną osobę. Zostaniesz zapytany o to, dlaczego potrzebujesz NIN oraz o Twoje pochodzenie. Będziesz musiał również udowodnić swoją tożsamość. Przynieś na rozmowę oryginalne dokumenty (dowód osobisty/paszport/prawo jazdy/akt urodzenia), a nie kserokopie. Podczas rozmowy zostanie wypełniony wniosek o NIN
i zostaniesz poproszony o jego podpisanie.


Co dalej?

Jeśli zostałeś poproszony o podanie dodatkowych informacji, musisz to zrobić przed uzgodnioną datą. Jobcentre Plus poinformuje Cię, czy twoja aplikacja zakończyła się pomyślnie i przydzieli Ci Twój NIN.


Podaj swojemu pracodawcy oraz Student Finance swój NIN, jak tylko go otrzymasz.


Pamiętaj, aby zachować list informujący, jaki jest Twój numer ubezpieczenia. Sam list nie może być używany do potwierdzenia tożsamości i nie potrzebujesz go do ubiegania się o pracę lub przed zatrudnieniem.
 

do góry