KROK 4 - Referencje

 


KROK 4 - Referencje


Wyślij ten link do nauczyciela z prośbą o uzupełnienie i przesłanie referencji:
LINK DLA NAUCZYCIELA - UCAS REFERENCE UPLOAD >>>

lub pobierz formularz do wypełnienia przez nauczyciela i wysłania mailem TUTAJ >

How to write UCAS references- guidelines in English>>
INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA JAK w języku angielskim >>


Co to są referencje do aplikacji na studia w Anglii i co powinny zawierać?

Referencje na studia w Wielkiej Brytanii to list polecający kandydata na wybrany kierunek (lub kierunki) studiów. (Powinien zawierać od 3.000 do 4.000 znaków ze spacjami)
W referencjach powinny zostać uwzględnione osiągnięcia szkolne i pozaszkolne, cechy charakteru oraz nasze osobiste odczucia względem kandydata.
INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA


Kto powinien napisać referencje?

Referencje na studia w Wielkiej Brytanii mogą napisać nauczyciele, trenerzy, opiekunowie wolontariatu, pracodawcy itp. Prośba o wystawienie referencji jest oznaką zaufania ze strony kandydata, dlatego ważne jest, aby tego zaufania nie zawieść i napisać referencje w taki sposób, żeby ułatwić kandydatowi aplikację na studia. Jeśli uważa Pani/ Pan, że kandydat nie zasługuje na Pani/ Pana referencje, lepiej powiedzieć mu wprost aby poprosił kogoś innego o ich wystawienie.


Jak napisać dobre referencje?

 • Bądźmy pozytywni: jeśli kandydat np. boryka się z językiem angielskim nie ma co tego ukrywać. Porównajmy: (…) Choć X jest komunikatywna i kreatywna w posługiwaniu się językiem angielskim, to popełnia mnóstwo błędów i czasami trudno ją zrozumieć (…) (…) X jest komunikatywna i kreatywna w posługiwaniu się językiem angielskim, choć popełnia sporo błędów. Myślę, że dzięki swojemu uporowi i ambicji szybko pokona te trudności w stymulującym środowisku anglojęzycznym (…).
 • Ważne, aby nawet słabości były pokazane w pozytywnym, optymistycznym świetle.

   


Co powinno się znaleźć w poszczególnych częściach referencji?

WSTĘP

 • Powinien być ogólny - nie wchodzimy tu w szczegóły.
   
 • Dobrze jest tu zaznaczyć, jaka relacja łączy nas z kandydatem, jak długo i w jakim stopniu go znamy.
   
 • Nie warto zamieszczać tu nazw szkół z patronami itp.
   
 • Powinien być krótki - ograniczmy przedstawienie sylwetki kandydata do niezbędnego minim

ROZWINIĘCIE

 • Warto podzielić je na krótsze akapity, aby zachować przejrzystość tekstu.
   
 • W tej części dobrze jest poświęcić jeden akapit na to, jak wykazał się kandydat w obszarze, w jakim go znamy (np. jeśli to nasz uczeń piszemy tu o jego postępach, zaangażowaniu, motywacji, pracy na zajęciach, itd.).
   
 • Kolejnym ważnym elementem są znane nam osiągnięcia kandydata, niekoniecznie związane z obszarem, w jakim go znamy (np. trener piłkarski może napisać tu o wygranej w konkursie biologicznym) i opis charakteru.
   
 • Co ważne, opis ten nie powinien być pustosłowiem; jeśli np. piszemy, że kandydat jest sumienny, wyjaśnijmy co konkretnie o tej sumienności świadczy.
   
 • Należy zadbać o to, aby opisywać kandydata i jego dokonania w taki sposób, aby było to istotne na wybranym kierunku studiów. Np. sucha informacja o tym, że: (…) kandydat od dziesięciu lat gra na flecie (…) nie wnosi nic przydatnego rekrutującemu – ale już podanie tej samej informacji w następujący sposób: (…) kandydat od dziesięciu lat gra na flecie i nauczył się dzięki temu wytrwałości, precyzji i organizacji czasu (…) mówi o wiele więcej.
   
 • Dobrze jest pokazać, że kandydat jest dojrzałą osobą, która potrafi podejmować świadome decyzje i organizować swój własny czas.


ZAKOŃCZENIE

Powinno być krótkim podsumowaniem referencji. Warto tu napisać:

 • dlaczego popiera się aplikację kandydata na wybrany kierunek;
   


Napisane Referencje wyślij na stronę >>>

do góry