Uczelnie

WYMAGANIA NA NASZE
UCZELNIE PARTNERSKIE
Wymagania na nasze uczelnie partnerskie. Niektóre kierunki mają w wymogach dodatkowe przedmioty na różnym poziomie, dlatego ZAWSZE należy sprawdzić lub dopytać o wymagania dla konkretnego kursu.


University of Bedfordshire:

 • średnia 50% ze wszystkich zdawanych matur
   
 • średnia 70% z matur z angielskiego, w tym min. 60% z matury ustnej i min. 60% z angielskiego na poziomie rozszerzonym

Birkbeck Univeristy:

 • średnia 65% ze wszystkich matur zdawanych na poziomie rozszerzonym
   
 • IELTS: min. 6.5 z całości, w tym min. 6.0 z każdej części 

Buckinghamshire New University:

 • średnia 60% ze wszystkich zdawanych matur
   
 • 50% z matematyki na poziomie podstawowym lub 40% na poziomie rozszerzonym
   
 • min. 90% z części ustnej oraz pisemnej z angielskiego na poziomie podstawowym lub 60% z angielskiego na poziomie rozszerzonym

Coventry University:

 • średnia 40% ze wszystkich zdawanych matur
   
 • min. 55% z przynajmniej dwóch wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym
   
 • 75% z angielskiego na poziomie rozszerzonym lub IELTS: min. 6.0 z całości, w tym min. 5.5 z każdej części

London Metropolitan University:

 • średnia 60% ze wszystkich zdawanych matur w tym min. 40% z matematyki na poziomie podstawowym
   
 • 75% z j.angielskiego na poziomie rozszerzonym lub IELTS
   
 • min. 2 dowolne przedmioty na poziomie rozszerzonym. 50% z przedmiotów humanistycznych, 40% z przedmiotów ścisłych

Nottingham Trent University:

 • średnia 50% - 60% z matury pisemnej z przynajmniej trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (zależy od kierunku)
   
 • średnia 60% - 80% z matury pisemnej z przynajmniej dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym (zależy od kierunku)
   
 • IELTS: min. 6.0 – 7.0 z całości, w tym min. 5.5 z każdej części (zależy od kierunku)

Solent University:

 • średnia 50% - 60% ze wszystkich zdawanych matur (zależy od kierunku)
   
 • 50% z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
   
 • język angielski na poziomie rozszerzonym - 65% ( aplikując na FY, 60%) lub IELTS: min. 6.0 z całości, w tym min. 5.5 z każdej części

UCFB:

 • 50% z matematyki na poziomie podstawowym
   
 • 90% z angielskiego na poziomie podstawowym lub 60% z angielskiego na poziomie rozszerzonym

University of South Wales:

 • 55% z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym
   
 • 60% z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; tylko jeśli dany przedmiot jest wymagany na konkretnym kierunku
   
 • średnia min. 70% z matur z angielskiego, w tym obowiązkowo 95% z angielskiego na poziomie podstawowym i 70% na poziomie rozszerzonym lub ILETS: min. 6.0 z całości

University of Sunderland:

 • średnia 60% ze wszystkich zdawanych matur
   
 • 80% z angielskiego na poziomie podstawowym lub 50% na poziomie rozszerzonym albo ILETS: min. 6.0 z całości, w tym min. 5.5 z każdej części 

University of Roehampton:

Studia licencjackie (Bachelor/Undergraduate):

 • Średnia min. 60% ze wszystkich przedmiotów zdawanych w formie pisemnej, w tym min. 2 przedmioty na poziomie rozszerzonym
   
 • Angielski na poziomie rozszerzonym na min 60%
   
 • Na rok zerowy (Foundation Year/Degree) wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej; można mieć jeden niezdany przedmiot na maturze. Przyjęcie na podstawie ocen i rozmowy wstępnej

Studia magisterskie (Master/Postgraduate):

 • Studia pierwszego stopnia ukończone z oceną min. 4
 • IELTS ze średnią 6.5 z każdą częścią na min. 5.5.
   

Ulster University:

Studia licencjackie (Bachelor/Undergraduate):

 • Min. 4 przedmioty na 60% (poziom podstawowy lub rozszerzony) w tym matematyka obowiązkowo na min. 60%
   
 • IELTS ze średnią 6.0 z każdą częścią na min. 5.5

Studia magisterskie (Master/Postgraduate):

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z oceną min. 4.0
   
 • IELTS ze średnią 6.0 z każdą częścią na min. 5.5
   

Middlesex University:

Studia licencjackie (Bachelor/Undergraduate):

 • Średnia ze wszystkich zdawanych matur min. 60%
   
 • Matura z języka angielskiego: min. 65% ustna oraz min. 75% na poziomie podstawowym lub 60% na poziomie rozszerzonym
   

Studia magisterskie (Master/Postgraduate):

 • Dobra ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia
   
 • IELTS ze średnią 6.5 z całości, w tym każda część na min. 6.0
   

Northumbria University:

Studia licencjackie (Bachelor/Undergraduate):

 • Średnia ze wszystkich zdawanych matur na min. 70%, w tym dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym na min. 60%
   
 • IELTS ze średnią 6.0 z każdą częścią na min. 5.5
   
 • Na rok zerowy (Foundation Year/Degree) średnia matur 55%
   

Studia magisterskie (Master/Postgraduate):

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z oceną min. 4.0
   
 • IELTS ze średnią 6.5 z każdą częścią na min. 5.5.

ICMP

Foundation year:

 • Matura ze średnią min. 60% (żadne przedmioty na poziomie rozszerzonym nie są wymagane) lub
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane lub Technikum) z ocenami min. 3

Studia licencjackie (Bachelor/Undergraduate):

 • Matura: jeden przedmiot na poziomie podstawowym na min. 60% oraz dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym na 40% (przedmioty zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym powinny być różne)

Studia magisterskie (Master/Postgraduate):

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z oceną min. 4.0

Wszyscy aplikanci będą zaproszeni na przesłuchanie lub rozmowę wstępną.

Na każdy stopień wymagany jest certyfikat językowy, który potwierdza znajomość j. angielskiego na poziomie B2.


STUDIA MAGISTERSKIE:

 • średnia ocen na dyplomie min. 4.0
   
 • IELTS: min. 6.0 – 7.5 z całości, w tym min. 5.5 – 6.5 z każdej części (zależy od uczelni i kierunku)

Nie rezygnuj, jeśli masz niższą średnią! Na studiach magisterskich każda aplikacja jest indywidualnie rozpatrywana. Nawet przy dość niskich wynikach możesz zainteresować uczelnię swoim doświadczeniem i ambicjami. Mogą poprosić Cię o rozmowę i dać Ci szansę!
 

do góry