Referencje do podania w UCAS - co to jest?
Referencja to opinia od nauczyciela wymagane przy składaniu podania na studia w UK, razem z Personal Statement są ważniejsze od ocen z matury. Twój nauczyciel przesyła referencje do nas a my załączamy to w systemie UCAS do Twojego podania. Easy!

 


REFERENCJE


Pobierz formularz do wypełnienia dla nauczyciela TUTAJ >


Co to są referencje i co powinno być w nich uwzględnione?

Referencje na studia w Wielkiej Brytanii to krótki (od 3.000 do 4.000 znaków ze spacjami) list, polecający kandydata na wybrany kierunek (lub kierunki) studiów. W referencjach powinny zostać uwzględnione osiągnięcia naukowe i pozanaukowe, cechy charakteru oraz nasze osobiste odczucia względem kandydata.


Kto powinien napisać referencje?

Referencje na studia w Wielkiej Brytanii powinna napisać osoba, która cieszy się dużym zaufaniem społecznym - nauczyciele, trenerzy, opiekunowie wolontariatu, pracodawcy itp. Prośba o wystawienie referencji jest oznaką zaufania ze strony kandydata, dlatego ważne jest, aby tego zaufania nie zawieść i napisać referencje w taki sposób, żeby ułatwić kandydatowi aplikację na studia. Jeśli uważa Pani/ Pan, że kandydat nie zasługuje na Pani/ Pana referencje, lepiej powiedzieć mu wprost aby poprosił kogoś innego o ich wystawienie.


Jak napisać dobre referencje?

 • Piszemy zwięźle i na temat, unikamy pustosłowia i „lania wody”
   
 • Trzymamy się faktów!
   
 • Zachowujemy klarowną strukturę tekstu, używamy akapitów.
   
 • Nie warto popadać w patetyczny, przesadnie wzniosły ton, jak i pozwalać sobie na nadmierny luz.
   
 • Zachowujemy serdeczny, ciepły ton.
   
 • Zachowujemy rozsądek i umiar: nikt nie jest doskonały. Pisanie o kandydacie wyłącznie w superlatywach wygląda nieszczerze. Nie chodzi o to, żeby dopisać coś złego, tylko żeby nie rozpływać się w zachwytach.
   
 • Z drugiej strony, bądźmy pozytywni: jeśli kandydat np. boryka się z językiem angielskim nie ma co tego ukrywać. Porównajmy: (…) Choć X jest komunikatywna i kreatywna w posługiwaniu się językiem angielskim, to popełnia mnóstwo błędów i czasami trudno ją zrozumieć (…) (…) X jest komunikatywna i kreatywna w posługiwaniu się językiem angielskim, choć popełnia sporo błędów. Myślę, że dzięki swojemu uporowi i ambicji szybko pokona te trudności w stymulującym środowisku anglojęzycznym (…).
 • Ważne, aby nawet słabości były pokazane w pozytywnym, optymistycznym świetle.

   


Co powinno się znaleźć w poszczególnych częściach referencji?

WSTĘP

 • Powinien być ogólny - nie wchodzimy tu w szczegóły.
   
 • Dobrze jest tu zaznaczyć, jaka relacja łączy nas z kandydatem, jak długo i w jakim stopniu go znamy.
   
 • Nie warto zamieszczać tu nazw szkół z patronami itp.
   
 • Powinien być krótki - ograniczmy przedstawienie sylwetki kandydata do niezbędnego minimum.

   


ROZWINIĘCIE

 • Warto podzielić je na krótsze akapity, aby zachować przejrzystość tekstu.

   
 • W tej części dobrze jest poświęcić jeden akapit na to, jak wykazał się kandydat w obszarze, w jakim go znamy (np. jeśli to nasz uczeń piszemy tu o jego postępach, zaangażowaniu, motywacji, pracy na zajęciach, itd.).
   
 • Kolejnym ważnym elementem są znane nam osiągnięcia kandydata, niekoniecznie związane z obszarem, w jakim go znamy (np. trener piłkarski może napisać tu o wygranej w konkursie biologicznym) i opis charakteru.
   
 • Co ważne, opis ten nie powinien być pustosłowiem; jeśli np. piszemy, że kandydat jest sumienny, wyjaśnijmy co konkretnie o tej sumienności świadczy.
   
 • Należy zadbać o to, aby opisywać kandydata i jego dokonania w taki sposób, aby było to istotne na wybranym kierunku studiów. Np. sucha informacja o tym, że: (…) kandydat od dziesięciu lat gra na flecie (…) nie wnosi nic przydatnego rekrutującemu – ale już podanie tej samej informacji w następujący sposób: (…) kandydat od dziesięciu lat gra na flecie i nauczył się dzięki temu wytrwałości, precyzji i organizacji czasu (…) mówi o wiele więcej.
   
 • Dobrze jest pokazać, że kandydat jest dojrzałą osobą, która potrafi podejmować świadome decyzje i organizować swój własny czas.


ZAKOŃCZENIE

Powinno być krótkim podsumowaniem referencji. Warto tu napisać:

 • dlaczego popiera się aplikację kandydata na wybrany kierunek;
   
 • o poziomie języka angielskiego w mowie i w piśmie;
   
 • kilka słów wyrażających nadzieję na jego powodzenie w procesie rekrutacyjnym.

do góry