Kierunki

UNDERGRADUATE
 • Ekonomia z matematyką- 4 lata

  Study options: 4 lata Fees:

  Ten elastyczny nowy wspólny wyróżnienie program pozwoli Ci połączyć wymagające technicznie, ale zorientowane na aplikacje umiejętności w zakresie ekonomii z silnymi umiejętnościami ilościowymi w dziedzinie matematyki i statystyki. Program dostarczy Ci wiedzy i umiejętności potrzebnych w zawodach wymagających kombinacji umiejętności ekonomicznych i umiejętności ilościowych. Jest to również szczególnie przydatne, jeśli chcesz przejść do technicznych programów magisterskich z ekonomii i finansów.

  Czytaj więcej
 • Ekonomia- 3 lata

  Study options: 3 lata Fees:

  Program ma na celu dostarczenie rdzenia rygorystycznych, wymagających technicznie, ale zorientowanych na aplikacje, umiejętności w zakresie ekonomii. Studenci kończący studia uzyskają wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby wyposażyć ich w zawody wymagające wiedzy ekonomicznej oraz narzędzia analityczne oczekiwane z najwyższego stopnia ekonomicznego.

  Czytaj więcej
 • Ekonomia- 4 lata

  Study options: 4 lata Fees:

  Ten nowy program ma na celu dostarczenie rdzenia rygorystycznych, wymagających technicznie, ale zorientowanych na aplikacje, umiejętności w zakresie ekonomii. Studenci kończący studia uzyskają wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby wyposażyć ich w zawody wymagające wiedzy ekonomicznej oraz narzędzia analityczne oczekiwane od wysokiej jakości dyplomu ekonomicznego.

  Czytaj więcej
 • English (Ba): 3-Year

  Study options: 3 years Fees:

  Our BA English offers you the chance to study the full range of English literature, and to develop valuable new skills in writing, reading and critical thinking.

  Czytaj więcej
 • English (Ba): 4-Year

  Study options: 4 years Fees:

  Our BA English offers you the chance to study the full range of English literature, and to develop valuable new skills in writing, reading and critical thinking.

  Czytaj więcej
 • Environmental Geology (Bsc): 4-Year, Part-Time Evening/Distance Learning

  Study options: 4 years Fees:

  Are you interested in geology and environmental issues? Are you concerned about the natural environment of our planet? Perhaps you work, or want to work, in the environmental or civil engineering industries. This course allows you to combine your studies and consider issues such as pollution, water resources, planning and waste disposal. As well as attending the course at Birkbeck in central London, you can also study by distance learning via our online learning environment, so you can access course materials and recordings of lectures wherever you are in the world – and whenever it suits you.

  Czytaj więcej
 • Environmental Management (Bsc): 3-Year

  Study options: 3 years Fees:

  Birkbeck’s BSc Environmental Management gives you a deep understanding of what drives environmental change and how to manage natural systems under unprecedented pressure. Learning from internationally-recognised researchers, you will discover the core scientific principles you need to understand key environmental challenges, including climate change, pollution and waste management, biodiversity loss and biosecurity.

  Czytaj więcej
 • Environmental Management (Bsc): 4-Year

  Study options: 3 years Fees:

  Birkbeck’s BSc Environmental Management gives you a deep understanding of what drives environmental change and how to manage natural systems under unprecedented pressure. Learning from internationally-recognised researchers, you will discover the core scientific principles you need to understand key environmental challenges, including climate change, pollution and waste management, biodiversity loss, and biosecurity.

  Czytaj więcej
 • Film And Media (Ba): 3-Year

  Study options: 3 years Fees:

  This popular and well-established programme combines the academic study of film, television and digital media with the chance to develop your creative skills in a range of practice-oriented modules. It will give you a solid grounding in core knowledge and key skills that will equip you to work in the creative and cultural industries.

  Czytaj więcej
 • Film And Media (Ba): 4-Year

  Study options: 4 years Fees:

  This popular and well-established programme combines the academic study of film, television and digital media with the chance to develop your creative skills in a range of practice-oriented modules. It will give you a solid grounding in core knowledge and key skills that will equip you to work in the creative and cultural industries.

  Czytaj więcej
 • Film i media- 4 lata

  Study options: 4 lata Fees:

  Ten popularny i dobrze ugruntowany program łączy naukę filmową, telewizyjną i cyfrową z możliwością rozwijania umiejętności twórczych w szeregu praktycznych modułów. Zapewni ci solidne podstawy wiedzy podstawowej i kluczowych umiejętności, które pozwolą Ci pracować w przemyśle kreatywnym i kulturalnym.

  Czytaj więcej
 • Film i media- 3 lata

  Study options: 3 years Fees:

  Ten popularny i dobrze ugruntowany program łączy naukę filmową, telewizyjną i cyfrową z możliwością rozwijania umiejętności twórczych w szeregu praktycznych modułów. Zapewni ci solidne podstawy wiedzy podstawowej i kluczowych umiejętności, które pozwolą Ci pracować w przemyśle kreatywnym i kulturalnym.

  Czytaj więcej
 • Filozofia- 3 lata

  Study options: 3 years Fees: £9,250

   

  Ten prestiżowy stopień zapewnia gruntowne podstawy w centralnych obszarach filozofii dla studentów ze wszystkich środowisk edukacyjnych. Wspiera niezależny osąd, oryginalną myśl i umiejętność analizowania złożonych pomysłów i argumentów. Oferuje szeroką gamę modułów opcjonalnych, niektóre oferowane są w King’s College London (KCL).

  Czytaj więcej
 • Filozofia- 4 lata

  Study options: 4 years Fees: £ 6935

  Ten prestiżowy stopień zapewnia gruntowne podstawy w centralnych obszarach filozofii dla studentów ze wszystkich środowisk edukacyjnych. Wspiera niezależny osąd, oryginalną myśl i umiejętność analizowania złożonych pomysłów i argumentów. Oferuje szeroką gamę modułów opcjonalnych, niektóre oferowane są w King’s College London (KCL).

  Czytaj więcej
 • Financial Economics (Bsc): 3-Year

  Study options: 3 years Fees:

  This course will provide you with a core set of technically demanding, yet applications-oriented, skills in financial economics and an extensive knowledge of the financial sector. You will acquire the knowledge and skills needed for working in professions requiring economic and financial literacy. You will also gain hands-on experience in academic research and data analysis, as a practical project is an integral part of the degree.

  Czytaj więcej
 • Financial Economics (Bsc): 4-Year

  Study options: 4 years Fees:

  This course will provide you with a core set of technically demanding, yet applications-oriented, skills in financial economics and an extensive knowledge of the financial sector. You will acquire the knowledge and skills needed for working in professions requiring economic and financial literacy. You will also gain hands-on experience in academic research and data analysis, as a practical project is an integral part of the degree.

  Czytaj więcej
 • Financial Economics With Accounting (Bsc): 3-Year

  Study options: L1N4 Fees:

  This is a joint undergraduate programme, during which you will gain accounting skills as well as an extensive knowledge of the financial sector. The course is designed to provide a core of technically demanding, yet applications-oriented, skills in finance, economics and accounting.

  Czytaj więcej
 • Financial Economics With Accounting (Bsc): 4-Year

  Study options: 3 years Fees:

  This is a joint undergraduate programme, during which you will gain accounting skills as well as an extensive knowledge of the financial sector. The course is designed to provide a core of technically demanding, yet applications-oriented, skills in finance, economics and accounting.

  Czytaj więcej
 • Fizyka i matematyka (certyfikat w szkolnictwie wyższym) - 1 rok

  Study options: 1 year Fees: £ 5250

  Ten intensywny kurs przygotuje Cię do uzyskania stopni z fizyki, matematyki, inżynierii i informatyki. Obejmuje wsparcie w nauce i pomoc w złożeniu wniosku o studia. Zyskasz przegląd fizycznego wszechświata, który zamieszkujemy, podnosząc fascynujące pytania dotyczące jego podstawowej struktury i natury fizyki. Będziesz miał również możliwość zwiększenia umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętności laboratoryjnych.

  Czytaj więcej
 • Fizyka i matematyka (certyfikat w szkolnictwie wyższym)- 2 lata

  Study options: 2 years Fees: £ 2625

  Ten intensywny kurs przygotuje Cię do uzyskania stopni z fizyki, matematyki, inżynierii i informatyki. Obejmuje wsparcie w nauce i pomoc w złożeniu wniosku o studia. Zyskasz przegląd fizycznego wszechświata, który zamieszkujemy, podnosząc fascynujące pytania dotyczące jego podstawowej struktury i natury fizyki. Będziesz miał również możliwość zwiększenia umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętności laboratoryjnych.

  Czytaj więcej
 • Francuski z doświadczeniem międzynarodowym- 4 lata

  Study options: 4 lata Fees:

  Nauka języka otwiera drzwi do innej kultury. W tym programie podniesiesz swoją znajomość języka francuskiego do poziomu zbliżonego do rodzimego i zdobędziesz umiejętności językowe potrzebne do efektywnych negocjacji z francuskojęzycznymi użytkownikami, w połączeniu z krytycznym uznaniem wartości kulturowych, które leżą u podstaw francuskiego życia. Dowiesz się o literaturze, myśli i filmie, polityce i społeczeństwie francuskim, a także poszerzysz swoje umiejętności, w tym tłumaczenia pisemne, podsumowujące i prezentacje pisemne i ustne.

  Czytaj więcej
 • Francuski- 3 lata

  Study options: 3 lata Fees:

  Nauka języka otwiera drzwi do innej kultury. Podnieś swoją znajomość języka francuskiego do niemal rodzimego standardu i zdobądź umiejętności językowe potrzebne do efektywnych negocjacji z francuskojęzycznymi użytkownikami, w połączeniu z krytycznym uznaniem wartości kulturowych, które leżą u podstaw francuskiego życia.

  Czytaj więcej
 • Francuski- 4 lata

  Study options: 4 lata Fees:

  Nauka języka otwiera drzwi do innej kultury. W ramach tego programu będziesz w stanie podnieść swoją znajomość języka francuskiego do poziomu zbliżonego do rodzimego i zdobyć umiejętności językowe niezbędne do skutecznego negocjowania z użytkownikami języka francuskiego, w połączeniu z krytycznym uznaniem wartości kulturowych, które leżą u podstaw francuskiego życia.

  Czytaj więcej
 • French Studies (Ba): 3-Year

  Study options: 3 years Fees:

  Learning a language opens a door to another culture. Raise your French language competence to near-native standard and gain the linguistic skills needed for efficient negotiation with French speakers, combined with a critical appreciation of the cultural values that lie at the heart of French life.

  Czytaj więcej
 • French Studies (Ba): 4-Year

  Study options: 4 years Fees:

  Learning a language opens a door to another culture. On this programme you will be able to raise your French language competence to near-native standard and gain the linguistic skills needed for efficient negotiation with French speakers, combined with a critical appreciation of the cultural values that lie at the heart of French life.

  Czytaj więcej
 • French Studies With International Experience (Ba): 4-Year

  Study options: 4 years Fees:

  Learning a language opens a door to another culture. On this programme you will raise your French language competence to near-native standard and gain the linguistic skills needed for efficient negotiation with French speakers, combined with a critical appreciation of the cultural values that lie at the heart of French life. You will learn about literature, thought and film, and French politics and society, as well as enhancing your skills including translating, summary-writing, and delivering written and oral presentations

  Czytaj więcej
 • Geografia człowieka - 3 lata

  Study options: 3 lata Fees:

  Human Geografia Birkbeck daje głębsze zrozumienie złożonych procesów, które kształtują nasze współczesne życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne. Koncentruje się na tym, jak oddziałujemy na siebie i na środowisko, badając relacje między kulturą, tożsamością, przestrzenią i miejscem, aby docenić liczne powiązania między ludźmi a fizycznymi krajobrazami, które zamieszkują.

  Czytaj więcej
 • Geografia- 3 lata

  Study options: 3 lata Fees:

  Geografia Birkbeck daje ci umiejętności i wiedzę, aby zrozumieć nasze zmieniające się środowisko fizyczne i społeczne oraz jak to wpływa na wyzwania stojące przed naszym światem w XXI wieku. Ucząc się od czołowych naukowców w tej dziedzinie, odkryjesz wiele powiązań między przestrzenią, miejscem, kulturą ludzką i krajobrazem fizycznym, w którym żyjemy, zajmując się takimi kwestiami, jak zmiana klimatu, przyczyny i skutki nierówności oraz sposób, w jaki żyjemy razem w coraz bardziej miejski świat.

  Czytaj więcej
 • Geografia- 4 lata

  Study options: 4 lata Fees:

  Geografia Birkbeck daje ci umiejętności i wiedzę, aby zrozumieć nasze zmieniające się środowisko fizyczne i społeczne oraz jak to wpływa na wyzwania stojące przed naszym światem w XXI wieku. Ucząc się od czołowych naukowców w tej dziedzinie, odkryjesz wiele powiązań między przestrzenią, miejscem, kulturą ludzką i krajobrazem fizycznym, w którym żyjemy, zajmując się takimi kwestiami, jak zmiana klimatu, przyczyny i skutki nierówności oraz sposób, w jaki żyjemy razem w coraz bardziej miejski świat.

  Czytaj więcej
 • Geography (Bsc): 3-Year

  Study options: 3 years Fees:

  Birkbeck’s BSc Geography gives you the skills and knowledge to understand our changing physical and social environment, and how this impacts on the challenges facing our world in the twenty-first century. Learning from leading researchers in the field, you will discover the multiple connections between space, place, human culture and the physical landscape in which we live, addressing issues such as climate change, the causes and impact of inequalities, and how we live together in an increasingly urban world.

  Czytaj więcej
 • Geography (Bsc): 4-Year

  Study options: 4 years Fees:

  Birkbeck’s BSc Geography gives you the skills and knowledge to understand our changing physical and social environment, and how this impacts on the challenges facing our world in the twenty-first century. Learning from leading researchers in the field, you will discover the multiple connections between space, place, human culture and the physical landscape in which we live, addressing issues such as climate change, the causes and impact of inequalities, and how we live together in an increasingly urban world.

  Czytaj więcej
 • Geologia (stopień wyższy)- 2 lata

  Study options: 2 lata Fees:

  Ten kierunek obejmuje szeroki zakres subdyscyplin geologicznych i wiele aspektów nauk o ziemi, od historii ziemi po geochemię i zasady sedymentologii. Możesz zapisać się z niewielkim lub żadnym doświadczeniem i zwolnienia są dostępne dla studentów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

  Czytaj więcej
 • Geologia środowiskowa- 4 lata, studia wieczorowe/ na odległość

  Study options: 4 lata Fees:

  Interesujesz się geologią i kwestiami ochrony środowiska? Czy martwisz się o środowisko naturalne naszej planety? Być może pracujesz lub chcesz pracować w branży ochrony środowiska lub inżynierii lądowej. Kurs ten pozwala połączyć studia i rozważyć kwestie takie jak zanieczyszczenie, zasoby wodne, planowanie i usuwanie odpadów. Oprócz uczestnictwa w kursie w Birkbeck w centrum Londynu, możesz również uczyć się przez naukę na odległość za pośrednictwem naszego środowiska do nauki online, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do materiałów i nagrań wykładów, gdziekolwiek jesteś na świecie – i zawsze, gdy ci to odpowiada.

  Czytaj więcej
 • Geologia- 3 lata

  Study options: 3 lata Fees:

  Kierunek ten stanowi wprowadzenie do szeregu dyscyplin, od geofizyki po paleontologię i od wulkanologii po sedymentologię. Zostaniesz nauczony przez wybitnych naukowców międzynarodowych, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Oprócz uczestnictwa w tym kursie w centrum Londynu, możesz również uczyć się na odległość za pośrednictwem naszego środowiska online, gdziekolwiek jesteś na świecie – i zawsze, gdy ci to odpowiada.

  Czytaj więcej
 • Geologia- 4 lata, studia wieczorowe/ na odległość

  Study options: 4 lata Fees:

  Kierunek ten stanowi wprowadzenie do szeregu dyscyplin, od geofizyki po paleontologię i od wulkanologii po sedymentologię. Zostaniesz nauczony przez wybitnych naukowców międzynarodowych, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Oprócz uczestnictwa w tym kursie w centrum Londynu, możesz także uczyć się na odległość za pośrednictwem naszego środowiska online, gdziekolwiek jesteś na świecie – i zawsze, gdy ci to odpowiada.

  Czytaj więcej
 • Geologia- 6 lat, studia wieczorowe/ na odległość

  Study options: 6 lat Fees:

  Kierunek ten stanowi wprowadzenie do szeregu dyscyplin, od geofizyki po paleontologię i od wulkanologii po sedymentologię. Zostaniesz nauczony przez wybitnych naukowców międzynarodowych, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Oprócz uczestnictwa w tym kursie w centrum Londynu, możesz również uczyć się na odległość za pośrednictwem naszego środowiska online, gdziekolwiek jesteś na świecie – i zawsze, gdy ci to odpowiada.

  Czytaj więcej
 • Geology (Bsc): 3-Year

  Study options: 3 years Fees:

  This course provides an introduction to a range of disciplines, from geophysics to palaeontology, and from volcanology to sedimentology. You will be taught by internationally distinguished researchers who are experts in their field. As well as attending this course in central London, you can also study by distance learning via our online learning environment wherever you are in the world – and whenever it suits you.

  Czytaj więcej
 • Geology (Bsc): 4-Year, Part-Time Evening/Distance Learning

  Study options: 4 years Fees:

  This course provides an introduction to a range of disciplines, from geophysics to palaeontology, and from volcanology to sedimentology. You will be taught by internationally distinguished researchers who are experts in their field. As well as attending this course in central London, you can also study by distance learning via our online learning environment wherever you are in the world – and whenever it suits you.

  Czytaj więcej
 • Geology (Bsc): 6-Year, Part-Time Evening/Distance Learning

  Study options: 6 years Fees:

  This course provides an introduction to a range of disciplines, from geophysics to palaeontology, and from volcanology to sedimentology. You will be taught by internationally distinguished researchers who are experts in their field. As well as attending this course in central London, you can also study by distance learning via our online learning environment wherever you are in the world – and whenever it suits you.

  Czytaj więcej
 • Geology (Certificate In Higher Education): 2-Year

  Study options: 2 years Fees:

  This course in geology covers a wide range of geological sub-disciplines and many aspects of the earth sciences, from earth history to geochemistry and the principles of sedimentology. You can enrol with little or no experience and exemptions are available for students who have relevant qualifications.

  Czytaj więcej

100% maturzystów, którym pomogliśmy rozpoczyna studia w UK. Ty też możesz! Zostań studentem w Wielkiej Brytanii. Naprawdę warto!

Zdecydowanie polecam! Świetni, bardzo pomocni i otwarci ludzie, którzy dokładają wszelkich starań, aby pomóc wszystkim w procesie aplikacji na studia.

Basia | London Metropolitan University

5

Polecam z całego serca ten fantastyczny team! Dzięki nim osiągnęłam to, o czym jeszcze rok temu nawet nie śniłam i w październiku zaczynam studia na kierunku Global Business Management w Londynie

Weronika | Coventry University

5

Dzięki temu zespołowi dostałem się na wymarzone studia na kierunku Aerospace Systems Engineering. Doradcy ogarną wszystko żeby pomóc swoim podopiecznym (nawet jak wpadną w tarapaty tak jak ja).

Mikołaj | Coventry University

5

Zdecydowanie polecam! Team studiawanglii.pl pomógł mi na każdym etapie, moja aplikacja została rzetelnie sprawdzona, uzyskałam informacje na temat uczelni i kursów! Proces był dla mnie o wiele mniej stresujący, wiedząc, ze ktoś moze mi doradzić i wytłumaczyć wszystko. Dziekuje!

Kasia | Birkbeck, University of London

5

Konsultanci są bardzo pomocni i rzetelni, zawsze szybko odpowiadają na jakiekolwiek pytania. Sprawnie prowadzą podopiecznych przez proces rekrutacji i nie zostawiają w potrzebie.

Julia | Nottingham Trent University

5

Pełen profesjonalizm od samego początku, zespół pomaga z najdrobniejszymi sprawami. Dzięki nim ofertę złożyła mi uczelnia mojego pierwszego wyboru! Ci ludzie naprawdę wykonują świetną robotę!

Hubert | Middlesex University

5

Jestem baaaardzo wdzięczna teamowi Studia w Anglii! Dzięki nim doświadczyłam cudownych rzeczy, poznałam ludzi z całego świata, dostałam możliwość studiowania na uniwersytecie i uzyskania prestiżowego certyfikatu na koniec. Czego chcieć więcej? :)

Dominika | University of Bedfordshire

5

Zdecydowanie polecam! Bez pomocy zespołu byłabym dużo bardziej zestresowana i nie wiedziałabym gdzie szukać informacji podczas aplikowania na studia w Anglii. Moje referencje i personal statement zostały rzetelnie sprawdzone, udzielono mi niezbędnych rad i bez problemu dostałam się na wymarzone studia.

Jagoda | London Metropolitan University

5

Bardzo polecam ! Pomocni i zaangażowani. Odpowiadali cierpliwie na każde pytanie, udzielali cennych rad i wskazówek. Pomagali w uzupełnieniu aplikacji, sprawdzeniu PS i referencji.

Ola | Dzierżoniów

5

Polecam serdcznie! Cierpliwosc osób tu pracujacych nie ma granic, ogromna pomoc od samego poczatku do końca aplikacji 24/7! :)

Kasia | Bydgoszcz

5

Nawet jeśli jedyne co łączy Cię na razie ze studiowaniem w Anglii to po prostu chęci, dzięki temu Teamowi w bardzo szybkim tempie zmienią się one w gotową aplikację i otworzą drzwi do Twoich studiów marzeń! Bardzo szybka pomoc, serdeczni doradcy.

Karolina | Bełchatów

5
Rozpocznij proces rekrutacji

Nasz buzzword: studyengland2020