Kierunki

FOUNDATION YEAR
 • Arts And Humanities With Foundation Year (Ba): 4-Year

  Study options: 4 years Fees: £6325

  The BA Arts and Humanities with Foundation Year is designed to prepare you for undergraduate study in the wide-range of subjects taught in the School of Arts in the Department of Cultures and Languages; English and Humanities; Film, Media and Cultural Studies; and History of Art. You will take two innovative study skills modules and also have the opportunity to take modules introducing you to the many exciting ways in which we study the Arts. It is also possible to take a beginner- or intermediate-level language module (French, German, Italian, Japanese or Spanish) as part of the Foundation Year.

  Czytaj więcej
 • Biomedicine With Foundation Year (Bsc): 4-Year

  Study options: 4 years Fees: £6325

  The BSc Biomedicine with Foundation Year will provide you with the foundational knowledge of biology, chemistry and mathematics you need to successfully embark upon an undergraduate degree. You will also learn generic skills relevant to studying science, including undertaking effective research, collecting and analysing scientific data and writing experiment reports and essays.

  Czytaj więcej
 • Biomedycyna Foundation Year (rok zerowy)- 4 lata

  Study options: 4 lata Fees: £6325

  Biomedicine with Foundation Year dostarczy Ci podstawowej wiedzy z zakresu biologii, chemii i matematyki, której potrzebujesz, aby z powodzeniem rozpocząć studia licencjackie. Nauczysz się także ogólnych umiejętności związanych z nauką, w tym skutecznych badań, zbierania i analizowania danych naukowych oraz pisania raportów i esejów z eksperymentów.

  Czytaj więcej
 • Biznes z rokiem zerowym (4 lata)- licencjat

  Study options: 4 years Fees: £6325

  Business Foundation zapewnia doskonałą drogę do nauki dla tych, którzy nie spełniają wymagań wstępnych do bezpośredniego wejścia na studia licencjackie biznesu, którzy nie czują, że są dość gotowi na studia licencjackie, lub którzy wracają do studiów po znacząca przerwa i potrzeba dodatkowej pomocy i wsparcia.

  Czytaj więcej
 • Business With Foundation Year (Bsc): 4-Year

  Study options: 4 years Fees: £6325

  Birkbeck’s BSc Business with Foundation Year provides a perfect route to study for those who do not meet the entry requirements for direct entry to an undergraduate business degree, who do not feel they are quite ready for an undergraduate degree, or who are returning to study after a significant break and need extra help and support. The Foundation Year helps build confidence and provide skills to study successfully at undergraduate level. It also provides you with a strong foundation in the main subject area of business. Upon successful completion of the Foundation Year, you will automatically progress to our three-year, full-time evening study BSc Business. The BSc focuses on the different functional areas of business and will provide you with a solid foundation for a career in business management. This course is distinctive in its flexibility and it moves from generic business skills early on to more specialist knowledge as the programme progresses.

  Czytaj więcej
 • Computing With Foundation Year (Bsc): 4-Year

  Study options: 4 years Fees: £6325

  Birkbeck’s BSc Computing with Foundation Year provides a perfect route to study for those who do not meet the entry requirements for direct entry to an undergraduate computing degree, who do not feel they are quite ready for an undergraduate degree, or who are returning to study after a significant break and need extra help and support.

  Czytaj więcej
 • Computing/Information Technology/Web Development (Foundation Degree): 2-Year

  Study options: 2 years Fees: £ 7375

  This Foundation Degree has a common first year for all three pathways covering programming, web development, database development, mathematics, information systems and teamwork skills. In subsequent years, the Computing pathway covers computer networking, programming and algorithms; the Information Technology pathway covers PHP web programming and e-business; and the Web Development pathway covers web development using current web standards and open source technologies. Programming and mark-up languages include: HTML, XML, CSS, Python, Java, JavaScript, jQuery, PHP. You will benefit from Birkbeck’s unique, flexible study. Students are drawn from the most culturally diverse city in the UK and have a wide range of cultural, social and economic backgrounds.

  Czytaj więcej
 • Computing/Information Technology/Web Development (Foundation Degree): 3-Year

  Study options: 3 years Fees: £3675

  This Foundation Degree has a common first year for all three pathways covering programming, web development, database development, mathematics, information systems and teamwork skills. In subsequent years, the Computing pathway covers computer networking, programming and algorithms; the Information Technology pathway covers PHP web programming and e-business; and the Web Development pathway covers web development using current web standards and open source technologies. Programming and mark-up languages include: HTML, XML, CSS, Python, Java, JavaScript, jQuery, PHP. You will benefit from Birkbeck’s unique, flexible study. Students are drawn from the most culturally diverse city in the UK and have a wide range of cultural, social and economic backgrounds.

  Czytaj więcej
 • Economics And Business With Foundation Year (Bsc): 4-Year

  Study options: 4 years Fees: £6325

  This BSc Economics and Business with Foundation Year will develop your core knowledge and skills in economics and business management and prepare you to successfully complete a degree in a range of business-related disciplines. The core modules deliver key, cross-disciplinary knowledge in business and economics and you can then decide, via your choice of options, whether to continue studying an interdisciplinary mix or to take a more specialist route. This programme will build your confidence and give you the core knowledge and key skills you need to succeed at university. You will also get a taste of the subject area you are interested in and deepen your understanding of the career potential of your chosen subject. Upon successful completion of the Foundation Year, you will automatically progress on to our three-year, full-time evening study BSc Economics and Business. You need only complete one application and you enrol onto one programme.

  Czytaj więcej
 • Ekonomia i biznes Foundation Year- 4 lata

  Study options: 4 lata Fees: £6325

  Economics and Business with Foundation Year będzie rozwijać swoją podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii i zarządzania biznesem i przygotuje Cię do pomyślnego ukończenia studiów w wielu dziedzinach związanych z biznesem. Moduły podstawowe dostarczają kluczowej, interdyscyplinarnej wiedzy w biznesie i ekonomii, a następnie możesz zdecydować, poprzez wybór opcji, czy kontynuować naukę interdyscyplinarnej mieszanki, czy podjąć bardziej specjalistyczną trasę.

  Czytaj więcej
 • Information Systems And Management With Foundation Year (Bsc): 4-Year

  Study options: 4 years Fees: £6325

  Czytaj więcej
 • Język z filmem/ mediami (francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, hiszpański)- 3 lata

  Study options: 3 lata Fees:

  Połącz naukę nowoczesnego języka i związanej z nim kultury z nauką o filmie i mediach. Zdobądź gruntowne podstawy w różnych dziedzinach nauki o mediach i zrozumienie sposobów, w jakie media odnoszą się do siebie nawzajem. Opracuj podejście krytyczne, tak abyś mógł umieścić swoją pracę i pracę innych w kontekście. Będziesz miał również możliwość przestudiowania szeregu międzykulturowych modułów, które pozwolą Ci poznać konkretne tematy w różnych obszarach językowych.

  Program jest również dostępny na wieczorne studia w pełnym wymiarze godzin przez cztery lata, w tym rok nauki za granicą, a na studia wieczorowe w niepełnym wymiarze godzin przez cztery lata lub sześć lat.

  Czytaj więcej
 • Law With Foundation Year (Llb): 4-Year

  Study options: 4 years Fees: £6325

  Our new Foundation Year programmes provide the best possible preparation for degree-level study at Birkbeck. They are ideal if you do not meet the entry requirements for the undergraduate degree you would like to study, if you feel you are not quite ready for an undergraduate degree, or if you are returning to study and need extra help and support. Whatever your background and circumstances, Birkbeck’s Foundation Year degrees will prepare you for success. Upon successful completion of the one-year Foundation Year, in which you will develop your core knowledge and skills in law, you will automatically progress on to our three-year, full-time evening study LLB Law. You will study law in a historical, social and comparative context, and develop advanced skills in legal writing, reasoning and analysis, oral presentation and the capacity for critical reflection on and about law. Successful completion will qualify you to pursue vocational training, if you wish to practise. The degree is accredited by the Solicitors Regulation Authority and the Bar Standards Board.

  Czytaj więcej
 • Management (Foundation Degree): 3-Year

  Study options: 3 years Fees:

  This Foundation Degree in Management offers you a flexible professional development programme in management theory and practice. As well as developing your mathematical, data analysis and applied IT skills, it will also enhance your decision-making and interpersonal skills, so you can become a more confident all-round business practitioner.

  Czytaj więcej
 • Nauki społeczne z rokiem podstawowym - 4 lata

  Study options: 4 lata Fees: £6325

  Social Sciences with Foundation Year wprowadzi Cię w główne akademickie pomysły, teorie i zagadnienia w naukach społecznych i pomoże ci zrozumieć, przeanalizować i napisać o współczesnych debatach. Otrzymasz intensywne wsparcie w celu rozwijania umiejętności i wiedzy wymaganych do podjęcia studiów licencjackich. Ten program wzmocni Twoje zaufanie i zapewni podstawową wiedzę i kluczowe umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu na uniwersytecie. Poznasz również interesujący Cię obszar tematyczny i pogłębisz swoją wiedzę na temat potencjału kariery wybranego przedmiotu. Po pomyślnym ukończeniu roku podstawowego, możesz automatycznie przejść do naszego trzyletniego, pełnego etatu studiów wieczorowych BSc Social Sciences lub jednego z następujących trzyletnich programów studiów licencjackich na studiach wieczorowych: BA Ancient History and Archeology . BA Archeologia. BA Studia Klasyczne. BA Classics. BSc Community Development and Public Policy. BA Współczesna historia i polityka. Rozwój BSc i globalizacja. BSc Zarządzanie środowiskowe. BSc Geografia. BA Global Politics and International Relations. Historia BA. Historia BA i archeologia. Historia BA i stosunki międzynarodowe. BA Geografia człowieka. BA Komunikacja międzykulturowa. Lingwistyka i kultura BA. Filozofia BA. Polityka BA. Polityka BA, filozofia i historia. BA Badania psychospołeczne. BA Badania psychospołeczne i zasady poradnictwa psychodynamicznego. Musisz tylko wypełnić jedną aplikację i zapisać się do jednego programu. Uczniowie, którzy chcą skorzystać z opcji językowej w swoim roku podstawowym, powinni bezpośrednio uczestniczyć w komunikacji międzykulturowej BA z rokiem podstawowym lub licencjatem lingwistyki i kultury z rokiem podstawowym, zamiast przenosić się z BSc nauk społecznych z Foundation Year. Studenci lingwistyki BA i komunikacji międzykulturowej i / lub językowej powinni przystąpić do wersji „z Rokiem Fundacji” bezpośrednio od początku Roku 0. Transfery do tych programów pod koniec Roku Fundacji będą wymagały zgody nauczyciela rekrutacji .

  Czytaj więcej
 • Prawo with Foundation Year- 4 lata

  Study options: 4 lata Fees: £6325

  Nasz nowy program Roku zerowego zapewniaj najlepsze możliwe przygotowanie do studiów na poziomie studiów w Birkbeck. Są idealne, jeśli nie spełniasz wymagań wstępnych na studia licencjackie, które chciałbyś studiować, jeśli uważasz, że nie jesteś jeszcze gotowy na studia licencjackie, lub jeśli wracasz na studia i potrzebujesz dodatkowej pomocy i wsparcia. Niezależnie od tła i okoliczności, stopnie roku Fundacji Birkbeck przygotują Cię do sukcesu.

  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych Foundation Year (rok zerowy)- 4 lata

  Study options: 4 lata Fees: £6325

  Computing z Foundation Year zapewnia doskonałą drogę do nauki dla tych, którzy nie spełniają wymagań wstępnych do bezpośredniego wejścia na studia licencjackie, którzy nie uważają, że są całkiem gotowi na studia licencjackie, lub którzy powracają na studia po znacząca przerwa i potrzeba dodatkowej pomocy i wsparcia.

  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych/ technologia informacyjna/ tworzenie stron- 2 lata (dyplom podstawowy)

  Study options: 2 lata Fees: 7375£

  Ten stopień podstawowy ma wspólny pierwszy rok dla wszystkich trzech ścieżek obejmujących programowanie, tworzenie stron internetowych, tworzenie baz danych, matematykę, systemy informacyjne i umiejętności pracy zespołowej. W kolejnych latach ścieżka obliczeniowa obejmuje sieci komputerowe, programowanie i algorytmy; ścieżka technologii informacyjnej obejmuje programowanie stron internetowych PHP i e-biznes; a ścieżka rozwoju sieci obejmuje tworzenie stron internetowych przy użyciu aktualnych standardów internetowych i technologii open source. Języki programowania i znaczników obejmują: HTML, XML, CSS, Python, Java, JavaScript, jQuery, PHP. Skorzystasz z wyjątkowego, elastycznego badania Birkbeck. Studenci wywodzą się z najbardziej zróżnicowanego kulturowo miasta w Wielkiej Brytanii i mają szeroki zakres kulturowych, społecznych i ekonomicznych środowisk.

  Czytaj więcej
 • Psychologia w edukacji Foundation Degree (stopień zerowy)

  Study options: 3 lata Fees: £5525

  Czy interesuje Cię psychologia i edukacja, jak uczą się dzieci i młodzież, czy ich psychiczne i emocjonalne samopoczucie? Być może już pracujesz lub chciałbyś pracować z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych i chcesz poszerzyć swoją wiedzę akademicką i praktykę zawodową.

  Czytaj więcej
 • Psychologia z Foundation Year (rok zerowy) - 4 lata

  Study options: 4 lata Fees: £6325

  Psychologia wraz z rokiem zerowym wyposaży Cię w wiedzę i krytyczną ocenę teorii i badań psychologicznych. Będziesz wspierany w osiąganiu wysokiego poziomu liczenia, umiejętności czytania i pisania oraz rozwiązywania problemów i umiejętności racjonalnego argumentowania. Będziesz rozwijać umiejętności przedmiotowe potrzebne do kariery w psychologii i szkoleniu podyplomowym, a także szereg wysoce transferowalnych umiejętności, które są istotne dla wielu karier poza psychologią.

  Czytaj więcej
 • Psychology For Education Professionals (Foundation Degree)

  Study options: 3 years Fees: £5525

  Are you interested in psychology and education, how children and young people learn, or their mental and emotional well-being? Perhaps you already work, or would you like to work, with children and young people in educational settings and want to enhance your academic knowledge and professional practice. Birkbeck’s Psychology for Education Professionals (FdSc) offers a unique opportunity to explore how current psychological understanding can enhance professional practice. You will focus on issues of particular relevance to the everyday experience of educators, including children’s intellectual, social and emotional development, communication and relationship building, working in partnership with parents and carers, working in multidisciplinary teams, and reflective practice.

  Czytaj więcej
 • Psychology With Foundation Year (Bsc): 4-Year

  Study options: 4 years Fees: £6325

  This BSc Psychology with Foundation Year will equip you with knowledge and a critical appreciation of psychological theory and research. You will be supported in the attainment of high levels of numeracy, literacy and problem-solving and the ability to make reasoned arguments. You will develop the subject-specific skills you need for a career in psychology and postgraduate training, as well as a range of highly transferable skills that are relevant to a number of careers outside of psychology. This programme will build your confidence and give you the core knowledge and key skills you need to succeed at university. You will also get a taste of the subject area you are interested in and deepen your understanding of the career potential of your chosen subject. Upon successful completion of the Foundation Year, you will automatically progress on to our three-year, full-time evening study BSc Psychology. You need only complete one application and you enrol onto one programme. If you achieve grades of 50%+ in all modules on the Foundation Year, you may progress to Year 2 rather than Year 1 of the full-time programme, at the discretion of the Sub-Board of Examiners. This makes it possible for you to complete a BSc or BA in three rather than four years, subject to your performance on the Foundation Year.

  Czytaj więcej
 • Social Sciences With Foundation Year (Bsc): 4-Year

  Study options: 4 years Fees: £6325

  The BSc Social Sciences with Foundation Year will introduce you to the main academic ideas, theories and issues within the social sciences and help you understand, analyse and write about contemporary debates. You will receive intensive support to develop the skills and knowledge required to undertake undergraduate studies.

  Czytaj więcej
 • Systemy informacyjne i zarządzanie Foundation Year (rok zerowy)- 4 lata

  Study options: 4 lata Fees: £6325

  Systemy informacyjne i zarządzanie Birkbeck z Foundation Year stanowią doskonałą drogę do nauki dla tych, którzy nie spełniają wymagań wstępnych do bezpośredniego wejścia na studia informacyjne i stopień zarządzania, tych, którzy nie czują się całkiem gotowi na studia licencjackie, lub tych, którzy wracają do nauki po znacznej przerwie i potrzebują dodatkowej pomocy i wsparcia.

  Czytaj więcej
 • Sztuka i nauki humanistyczne Foundation Year (rok zerowy)- 4 lata

  Study options: 4 years Fees: £6325

  Arts and Humanities with Foundation Year ma na celu przygotowanie do studiów licencjackich w szerokim zakresie przedmiotów nauczanych w School of Arts na Wydziale Kultur i Języków; Angielski i humanistyczny; Film, media i kulturoznawstwo; i historia sztuki. Możesz uczestniczyć w dwóch innowacyjnych modułach umiejętności uczenia się, a także masz możliwość wzięcia modułów przedstawiających wiele ekscytujących sposobów studiowania sztuki. Możliwe jest również skorzystanie z modułu językowego dla początkujących lub średnio zaawansowanych (francuskiego, niemieckiego, włoskiego, japońskiego lub hiszpańskiego) w ramach roku podstawowego.

  Czytaj więcej
 • Wprowadzanie danych/ Technologia informacyjna/ Tworzenie stron internetowych Foundation Year (rok zerowy)- 3 lata

  Study options: 3 years Fees: £3675

  Ten stopień podstawowy ma wspólny pierwszy rok dla wszystkich trzech ścieżek obejmujących programowanie, tworzenie stron internetowych, tworzenie baz danych, matematykę, systemy informacyjne i umiejętności pracy zespołowej. W kolejnych latach ścieżka obliczeniowa obejmuje sieci komputerowe, programowanie i algorytmy; ścieżka technologii informacyjnej obejmuje programowanie stron internetowych PHP i e-biznes; a ścieżka rozwoju sieci obejmuje tworzenie stron internetowych przy użyciu aktualnych standardów internetowych i technologii open source.

  Czytaj więcej
 • Zarządzanie (stopień podstawowy)- 3 lata

  Study options: 3 years Fees:

  Ten Foundation Degree in Management oferuje elastyczny program rozwoju zawodowego w teorii i praktyce zarządzania. Oprócz rozwijania umiejętności matematycznych, analizy danych i stosowanych umiejętności informatycznych, poprawi to również umiejętności podejmowania decyzji i umiejętności interpersonalne, dzięki czemu staniesz się bardziej pewny siebie w praktyce. Po pomyślnym ukończeniu tego stopnia podstawowego możesz przejść bezpośrednio do trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku Birkbeck, BA Accounting and Management lub BSc Business.

  Czytaj więcej
UNDERGRADUATE
 • Accounting (Bsc): 3-Year

  Study options: 3 years Fees: £ 9250

  Accounting demands a range of transferable skills, including quantitative, analytical and decision-making skills, and perceptive abilities. You will develop a good understanding of accounting and the environment in which it operates, and the ability to apply a wide range of accounting skills and competencies, from preparing financial statements to interpreting complex material and relating theory to practice. What’s more, you will learn supervisory and management skills that will give you the confidence to take on more challenges in the workplace. This programme has been designed to allow you to focus predominantly on accounting modules.

  Czytaj więcej
 • Accounting (Bsc): 4-Year

  Study options: 4 years Fees: £ 6935

  Accounting demands a range of transferable skills, including quantitative, analytical and decision-making skills, and perceptive abilities. You will develop a good understanding of accounting and the environment in which it operates, and the ability to apply a wide range of accounting skills and competencies, from preparing financial statements to interpreting complex material and relating theory to practice. What’s more, you will learn supervisory and management skills that will give you the confidence to take on more challenges in the workplace.

  Czytaj więcej
 • Accounting And Management (Bsc): 3-Year

  Study options: 3 years Fees: £ 9250

  Looking to develop a career in accounting? Or working closely with the accounting profession? Do you want to find out how accounting can improve managerial decision-making? This joint degree provides high-level education in accounting and its role in management in both the public and private sectors. You will develop vital transferable skills and a broad understanding of accounting and management, gaining detailed knowledge of accounting practices, finance, strategic management, marketing, managerial economics and quantitative techniques.

  Czytaj więcej
 • Accounting And Management (Bsc): 4-Year

  Study options: 4 years Fees: £ 6935

  Looking to develop a career in accounting? Or working closely with the accounting profession? Do you want to find out how accounting can improve managerial decision-making? This joint degree provides high-level education in accounting and its role in management in both the public and private sectors. You will develop vital transferable skills and a broad understanding of accounting and management, gaining detailed knowledge of accounting practices, finance, strategic management, marketing, managerial economics and quantitative techniques.

  Czytaj więcej
 • Accounting And Management With Finance (Bsc): 3-Year

  Study options: 3 years Fees: £ 9250

  This joint degree provides you with high-level education in accounting and finance, and explains their role in management in both the public and private sectors. You will develop a detailed knowledge of finance, accounting practices, strategic management, marketing, managerial economics and quantitative techniques. The programme is designed to create an optional pathway for the quantitative-minded students on our BA Accounting and Management programme, thus allowing them to gain the ‚with Finance’ title in their degree.

  Czytaj więcej
 • Accounting And Management With Finance (Bsc): 4-Year

  Study options: 4 years Fees: £ 6935

  This joint degree provides you with high-level education in accounting and finance, and explains their role in management in both the public and private sectors. You will develop a detailed knowledge of finance, accounting practices, strategic management, marketing, managerial economics and quantitative techniques. The programme is designed to create an optional pathway for the quantitative-minded students on our BA Accounting and Management programme, thus allowing them to gain the ‚with Finance’ title in their degree.

  Czytaj więcej
 • Accounting With Finance (Bsc): 3-Year

  Study options: 3 years Fees: £ 9250

  A good understanding of accounting and finance, and the environments in which they operate, is important for anyone working in, or wanting to enter, the accounting profession. You will develop a range of transferable skills, including quantitative and decision-making skills, supervisory and management skills and perceptive abilities. This programme attracts students from both the public and private sectors, including administrators, clerical workers and managers, as well as the self-employed.

  Czytaj więcej
 • Accounting With Finance (Bsc): 4-Year

  Study options: 4 years Fees: £ 6935

  A good understanding of accounting and finance, and the environments in which they operate, is important for anyone working in, or wanting to enter, the accounting profession. You will develop a range of transferable skills, including quantitative and decision-making skills, supervisory and management skills and perceptive abilities. This programme attracts students from both the public and private sectors, including administrators, clerical workers and managers, as well as the self-employed.

  Czytaj więcej
 • Ancient History And Archaeology (Ba): 3-Year

  Study options: 3 years Fees: £ 9250

  Czytaj więcej
 • Ancient History And Archaeology (Ba): 4-Year

  Study options: 4 years Fees: £ 6935

  This degree allows you to combine and pursue your interests in the history and archaeology of the ancient world. We will equip you to study the Greek and Roman past through both textual and archaeological evidence, from Greek pottery to Roman inscriptions, ancient cities to classical authors.

  Czytaj więcej
 • Angielski- 3 lata

  Study options: 3 lata Fees:

  Nasz angielski oferuje możliwość studiowania pełnego zakresu literatury angielskiej i rozwijania cennych nowych umiejętności pisania, czytania i krytycznego myślenia.

  Czytaj więcej
 • Angielski- 4 lata

  Study options: 4 lata Fees:

  Nasz angielski oferuje możliwość studiowania pełnego zakresu literatury angielskiej i rozwijania cennych nowych umiejętności pisania, czytania i krytycznego myślenia.

  Czytaj więcej
 • Applied Accounting And Business (Bsc): 4-Year

  Study options: 4 years Fees: £6935

  This innovative partnership between Birkbeck and ICAEW enables you to use ACA credits as the basis for gaining a ‘top up’ degree – at around half the usual cost of the award. Trainees beginning their ACA studies, those part way through their ACA training or those who have completed their training can join the programme, studying in the evening so there is no need to take extra time off work.

  Czytaj więcej

100% maturzystów, którym pomogliśmy rozpoczyna studia w UK. Ty też możesz! Zostań studentem w Wielkiej Brytanii. Naprawdę warto!

Zdecydowanie polecam! Świetni, bardzo pomocni i otwarci ludzie, którzy dokładają wszelkich starań, aby pomóc wszystkim w procesie aplikacji na studia.

Basia | London Metropolitan University

5

Polecam z całego serca ten fantastyczny team! Dzięki nim osiągnęłam to, o czym jeszcze rok temu nawet nie śniłam i w październiku zaczynam studia na kierunku Global Business Management w Londynie

Weronika | Coventry University

5

Dzięki temu zespołowi dostałem się na wymarzone studia na kierunku Aerospace Systems Engineering. Doradcy ogarną wszystko żeby pomóc swoim podopiecznym (nawet jak wpadną w tarapaty tak jak ja).

Mikołaj | Coventry University

5

Zdecydowanie polecam! Team studiawanglii.pl pomógł mi na każdym etapie, moja aplikacja została rzetelnie sprawdzona, uzyskałam informacje na temat uczelni i kursów! Proces był dla mnie o wiele mniej stresujący, wiedząc, ze ktoś moze mi doradzić i wytłumaczyć wszystko. Dziekuje!

Kasia | Birkbeck, University of London

5

Konsultanci są bardzo pomocni i rzetelni, zawsze szybko odpowiadają na jakiekolwiek pytania. Sprawnie prowadzą podopiecznych przez proces rekrutacji i nie zostawiają w potrzebie.

Julia | Nottingham Trent University

5

Pełen profesjonalizm od samego początku, zespół pomaga z najdrobniejszymi sprawami. Dzięki nim ofertę złożyła mi uczelnia mojego pierwszego wyboru! Ci ludzie naprawdę wykonują świetną robotę!

Hubert | Middlesex University

5

Jestem baaaardzo wdzięczna teamowi Studia w Anglii! Dzięki nim doświadczyłam cudownych rzeczy, poznałam ludzi z całego świata, dostałam możliwość studiowania na uniwersytecie i uzyskania prestiżowego certyfikatu na koniec. Czego chcieć więcej? :)

Dominika | University of Bedfordshire

5

Zdecydowanie polecam! Bez pomocy zespołu byłabym dużo bardziej zestresowana i nie wiedziałabym gdzie szukać informacji podczas aplikowania na studia w Anglii. Moje referencje i personal statement zostały rzetelnie sprawdzone, udzielono mi niezbędnych rad i bez problemu dostałam się na wymarzone studia.

Jagoda | London Metropolitan University

5

Bardzo polecam ! Pomocni i zaangażowani. Odpowiadali cierpliwie na każde pytanie, udzielali cennych rad i wskazówek. Pomagali w uzupełnieniu aplikacji, sprawdzeniu PS i referencji.

Ola | Dzierżoniów

5

Polecam serdcznie! Cierpliwosc osób tu pracujacych nie ma granic, ogromna pomoc od samego poczatku do końca aplikacji 24/7! :)

Kasia | Bydgoszcz

5

Nawet jeśli jedyne co łączy Cię na razie ze studiowaniem w Anglii to po prostu chęci, dzięki temu Teamowi w bardzo szybkim tempie zmienią się one w gotową aplikację i otworzą drzwi do Twoich studiów marzeń! Bardzo szybka pomoc, serdeczni doradcy.

Karolina | Bełchatów

5
Rozpocznij proces rekrutacji

Nasz buzzword: studyengland2020