Maintenance Loan – pożyczka na życie


Pewnie wielu z Was przyszłych i obecnych studentów zastanawia się, czy istnieje realna szansa dostania zapomogi studenckiej na życie studiując w Wielkiej Brytanii. Uniwersytety są w stanie zaoferować różnego rodzaju stypendia, niestety z reguły są one uzależnione od wyników, jakie osiągnęliście na maturze. Co zrobić w sytuacji, gdy nie spełniacie wymagań na tego rodzaju stypendium, a zależy Wam na tym, by być samodzielnym finansowo? Tego dowiecie się z naszego artykułu. Pożyczka na utrzymanie, tzw. Maintenance Loan nie przysługuje każdemu. By móc ubiegać się o nią, musicie przede wszystkim posiadać status Migrant Worker


Kim jest migrant worker i co trzeba zrobić, by nim zostać?


Migrant worker jest to obywatel UE, Szwajcarii lub EEA, który pracuje na terenie UK i spełnia określone kryteria. Tutaj bardzo dobra informacja, po 3 przepracowanych miesiącach w Wielkiej Brytanii tytuł ten otrzymujecie automatycznie.


Kto może ubiegać się o pożyczkę na życie, tzw. Maintenance Loan?


Wszyscy ci, którzy aplikują na kierunki undergraduate. Master rządzi się swoimi prawami.


Warunki jakie musi spełniać Wasze zatrudnienie, by móc zakwalifikować się o Maintenance Loan:


 • praca full-time bądź part-time (jeżeli chodzi o pracę na uniwersytecie, niestety w większości przypadków nie będzie ona wliczana)
 • dochód w wysokości minimum £7500 rocznie
 • minimum 10-15h pracy w tygodniu

Co jest wliczane do dochodu przy rozpatrywaniu wniosku?


Niestety aplikacja o Maintenance Loan w odróżnieniu od Tuition fee Loan jest oparta na sumie dochodów Waszych rodziców i Waszych (jest to tak zwany household income). Tutaj ważna informacja dotycząca wliczania zarobków do domowego przychodu, poniżej wymieniamy 3 przypadki, w których dochód Twoich rodziców jest liczony razem z Twoim dochodem:

 • jeśli masz poniżej 25 lat i mieszkasz bądź jesteś uzależniony/na finansowo od swoich rodziców
 • jeśli masz poniżej 25 lat i mieszkasz bądź jesteś uzależniony/na finansowo od swojego rodzica i jego partnera/ki
 • jeśli masz ponad 25 lat i mieszkasz z rodzicami (nawet jeśli oni spędzają większość czasu za granicą)

O jaką najwyższą kwotę mogę się starać?


Jeśli chodzi o maksymalną kwotę, jaka może Wam przysługiwać, to w przypadku mieszkania poza Londynem £8,430 rocznie i £11,002 w przypadku mieszkania w Londynie. Warunki spłacania kredytu są dokładnie takie same jak przy pożyczce na czesne – Tuition Fee Loan.


Jakie warunki prócz tytułu migrant worker muszę spełnić dodatkowo?


Powyżej omówiliśmy kwestię posiadania tytułu Migrant Worker, kolejnym wymaganiem by móc zaaplikować o tą pożyczkę jest przeprowadzka do UK przed 1 września. Dlaczego? Założeniem Maintenance Loan jest fakt przeprowadzki do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych, a nie kontynuowania edukacji na uczelni wyższej. By móc otrzymywać tą pożyczkę trzeba pracować legalnie i nieprzerwanie. W przypadku, gdy z jakichś względów przestaniesz pracować, bądź też Twoje zarobki ulegną zmniejszeniu, Student Finance może przestać wypłacać Ci maintenance loan. Pamiętaj, że będziesz musiał/a wysyłać payslipy do SF. UWAGA! Każda, nawet tygodniowa/dwutygodniowa przerwa w Twoim zatrudnieniu może sprawić, że Student Finance nie przyzna Ci pożyczki na utrzymanie. Ważną informacją jest fakt, iż urlopy nie są liczone jako przerwa w pracy, bowiem podczas nich nadal dostajesz payslipy.


Na jaki okres czasu przyznawana jest pożyczka Maintenance Loan?


Jest ona przyznawana na dany rok akademicki i wypłacana w trzech ratach. 


Sytuacja osobista i indywidualne okoliczności związane są z wiekiem i ukończonymi studiami


Wiek:

 • Pożyczka na utrzymanie (Maintenance Loan) – jeśli rozpocząłeś studia przed 1 sierpnia 2016, to musisz mieć mniej niż 60 lat w dniu rozpoczęcia pierwszego roku akademickiego. Jeśli masz więcej niż 60 lat i rozpoczynasz studia po 1 sierpnia 2016, możesz uzyskać specjalne wsparcie finansowe (Special Support Loan).
 • Granty – nie ma żadnych ograniczeń wiekowych przy ubieganiu się o granty.

Ukończone studia:

 • Grant na utrzymanie mogą otrzymać jedynie te osoby, które rozpoczęły studia przed 1 sierpnia 2016 roku.
 • Pożyczka na utrzymanie przysługuje jedynie osobom, które po raz pierwszy aplikują lub studiują na danym stopniu. Wyjątkiem są studenci, którzy robią specjalizację z:

 medycyny;
 stomatologii;
 weterynarii;
 architektury.


Kierunku studiów dotyczą następujące warunki:

 • Wybrany kierunek musi być na uczelni publicznej.
 • Musi prowadzić do odpowiedniego stopnia, tytułu lub dyplomu (np. Foundation, BSc, BA, Diploma of Higher Education, Higher National Certificate, Initial Teacher Training).

Studenci kierunków part-time muszą rocznie zaliczyć 25% materiału tego samego kierunku w trybie full-time, aby ubiegać się o dofinansowanie. To oznacza, że ukończenie studiów może trwać max. 4 razy dłużej niż ukończenie tego samego kierunku w trybie full-time. Studenci kierunków w trybie distance learning mogą ubiegać się o pełne dofinansowanie na czesne jeśli są w związku lub spokrewnieni z członkami UK Arm Forces.


Od czego zależy wysokość pomocy finansowej?


Część stypendiów, grantów oraz pożyczka na utrzymanie (Maintenance Loan) są zależne od zarobków. 


Student Finance należy przedstawić szczegóły dotyczące wszelkich dochodów podlegających opodatkowaniu, tj.:

 • odsetki brutto z banku lub kasy mieszkaniowej;
 • nieruchomości, podnajem lub wynajem;
 • dywidendy lub inwestycje;
 • fundusze powiernicze lub sponsoring;
 • wszelkie inne dofinansowania związane z podjęciem studiów.

Uwzględnienie wynagrodzenia musi być uwzględnione wyłącznie, jeśli była to stała praca i została przerwana po to, by studiować. Zarobki z pracy podjętej w czasie roku akademickiego (w tym pracy sezonowej, wakacyjnej, wieczorowej lub weekendowej) nie muszą być przedstawiane. Jeśli masz więcej niż 25 lat, to pierwsze £1,130 na każde Twoje dziecko, które jest całkowicie zależne od rodziców, również nie będzie brane pod uwagę w wykazie dochodów. Dochody Twoich rodziców/ opiekunów prawnych będą brane pod uwagę, chyba że jesteś niezależny finansowo od swoich opiekunów lub dofinansowanie, o które się ubiegasz, nie jest przyznawane na podstawie dochodów (jak np. pożyczka na czesne). Jeśli Twoi rodzice/opiekunowie nie przedstawią swoich dochodów, będziesz mógł się ubiegać jedynie o 65% maksymalnej wysokości pożyczki na utrzymanie (Maintenance Loan).


W przypadku roku akademickiego 2020/21 pod uwagę brany jest dochód do dyspozycji Twoich rodziców (pieniądze pozostałe do dyspozycji po opłacie rachunków) za rok obrotowy 2019/2020. Jeśli dochód do dyspozycji spadł o 15%, Student Finance może wziąć pod uwagę prawdopodobny dochód na bieżący rok budżetowy. Dochody Twoich rodziców zostaną dodane do Twoich własnych, by otrzymać całkowity dochód gospodarstwa domowego. Patrząc na dochód gospodarstwa domowego Student Finance ustala, do jak wysokiego wsparcia finansowego jesteś upoważniony i czy rodzice mogą dodatkowo wspierać Cię finansowo w czasie edukacji tak, byś nadal kwalifikował się do przyznania pożyczki na utrzymanie. Jeżeli Twoi rodzice/opiekunowie żyją w separacji lub są rozwiedzeni, brany będzie pod uwagę dochód jednego z nich, włącznie z dochodem ich nowego partnera/partnerki, jeśli ich to dotyczy.


Partnerem rodzica jest:

 • małżonek/małżonka;
 • partner cywilny;
 • osoba mieszkająca z rodzicem jako jego współmałżonek/współmałżonka;
 • osoba mieszkająca z rodzicem jako jego partner cywilny.

W przypadku kierunków rozpoczynających się 1 sierpnia 2016 lub później wysokość pożyczki na utrzymanie zależy również od miejsca zamieszkania oraz studiów.


Jak wysokie dofinansowanie mi przysługuje? Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia między 1 września 2012 a 31 lipca 2016.


Pożyczka na utrzymanie (Maintenance Loan):

Student Finance obliczy dochód do dyspozycji Twoich rodziców (obejmuje to również dochód partnera Twojego rodzica, jeśli takiego posiada) poprzez odjęcie dodatków od ich dochodu brutto. Do dodatków zalicza się:

 • składki emerytalne, dodatkowe dobrowolne składki i koszty związane z zatrudnieniem;
 • 1130 GBP na każde dziecko poza Tobą, które jest całkowicie lub w dużej mierze zależne finansowo od rodziców;
 • 1130 GBP, jeśli rodzic również jest studentem.

Kiedy już odpowiednie kwoty zostaną odjęte i zostanie obliczony pozostały dochód, Student Finance doda to do Twoich dochodów i przydzieli wkład gospodarstwa domowego do odpowiedniej kategorii:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 42 875 GBP. Czyli jeśli dochód wynosi max. 42 875 GBP, to jesteś upoważniony do maksymalnej pożyczki na utrzymanie.
 • 1 GBP wkładu na każde 8,84 GBP z całego dochodu powyżej 42 875 GBP (np. jeśli całkowity dochód wynosi 55 000 GBP, to wkład wynosi 1 371 GBP), do momentu, aż zostanie 65% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Grant na utrzymanie (Maintenance Grant):
Możesz być uprawniony do otrzymania bezzwrotnej dotacji na utrzymanie w wysokości do 3 593 GBP rocznie jeśli dochód gospodarstwa domowego:

 • wynosi 25 000 GBP lub mniej, możesz mieć prawo do pełnego dofinansowania w wysokości 3 593 GBP
 • waha się między 25 000 GBP a 42 645 GBP, kwota otrzymanej pomocy zmniejszy się o 1 GBP na każde 4,98 GBP dochodu gospodarstwa domowego powyżej 25 000 £
 • wynosi 42 645 GBP, możesz otrzymać minimalny dodatek na utrzymanie w wysokości 50 GBP
 • wynosi więcej niż 42 645 funtów, nie będziesz upoważniony do żadnego dofinansowania 

Jeśli ubiegasz się o grant na utrzymanie, możesz jednocześnie ubiegać się o pożyczkę na utrzymanie. Jednakże jeśli kwalifikujesz się do otrzymania pożyczki, maksymalna kwota może zostać zmniejszona o 0,50 GBP na każdy 1 GBP z grantu. Tak więc, jeśli otrzymasz pełną kwotę z grantu w wysokości 3 593 GBP i zakwalifikujesz się również do otrzymania pożyczki, przysługująca maksymalna kwota z kredytu zostanie obniżona o 1 955,50 GBP.

Tak przedstawia się dofinansowanie, które można otrzymać. Jego wysokość jest zależna od miejsca zamieszkania:

Dochód gospodarstwa domowego Grant na utrzymanie Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający poza domem i studiujący poza Londynem Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający poza domem i studiujący w Londynie Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający z rodzicami
£25,000 £3,593 £4,440 £6,906 £3,164
£30,000 £2,589 £4,942 £7,408 £3,666
£40,000 £581 £5,946 £8,412 £4,670
£42,645 £50 £6,211 £8,677 £4,935
£55,000 £0 £4,865 £7,331 £3,589

 


Specjalne wsparcie finansowe (Special Support Grant)


Specjalny dodatek finansowy w pewnych okolicznościach zastępuje grant na utrzymanie i jest niezależny od dochodów. Możesz otrzymać specjalne wsparcie w trakcie studiów, jeśli którekolwiek z poniższych kryteriów Ciebie dotyczy:

 • jesteś samotnym rodzicem odpowiedzialnym za dziecko do 20 lat, uczące się w pełnym wymiarze godzin na poziomie niższym niż edukacja wyższa
 • masz partnera, który również jest studentem, i jedno z Was lub oboje jesteście odpowiedzialni za dziecko do 20 lat, uczące się w pełnym wymiarze godzin na poziomie niższym niż edukacja wyższa
 • jesteś osobą niepełnosprawną i kwalifikujesz się do renty (Disability Premium lub Severe Disability Premium)
 • czekasz na powrót na studia po chorobie lub opiece, która już się zakończyła
 • jesteś niesłyszący i kwalifikujesz się do zasiłku dla niepełnosprawnych studentów (Disabled Students’ Allowances)
 • jesteś niezdolny do pracy przez nieprzerwany okres co najmniej 28 tygodni
 • jesteś niepełnosprawny i kwalifikujesz się do zasiłku na koszty utrzymania (Employment and Support Allowance)
 • masz 60 lat lub więcej w pierwszym dniu pierwszego roku akademickiego
 • kwalifikujesz się do zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit)
 • kwalifikujesz się do pomocy finansowej z racji długotrwałej choroby lub niepełnosprawności (Personal Independence Payment)
 • kwalifikujesz się do zasiłku dla osób niepełnosprawnych (Disability Living Allowance)
 • kwalifikujesz się do wsparcia finansowego od sił zbrojnych (Armed Forces Independence Payment)

Nieco inne zasady obowiązują, jeśli masz rodzeństwo lub rodzica, który również otrzymuje dofinansowanie dla studentów. Wtedy Student Finance analizuje dochody gospodarstwa domowego. Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie w trakcie studiów (na przykład, jeśli jeden z rodziców straci pracę), to dochody zostaną ponownie przeanalizowane i wysokość dofinansowania może się zmienić.


Studenci, którzy rozpoczęli studia 1 sierpnia 2016 lub później


Pożyczka na utrzymanie (Maintenance Loan):

Student Finance obliczy dochód do dyspozycji Twoich rodziców (obejmuje to również dochód partnera Twojego rodzica, jeśli takiego posiada) poprzez odjęcie dodatków od ich dochodu brutto. Do dodatków zalicza się:

 • składki emerytalne, dodatkowe dobrowolne składki i koszty związane z zatrudnieniem
 • 1130 GBP na każde dziecko poza Tobą, które jest całkowicie lub w dużej mierze zależne finansowo od rodziców
 • 1130 GBP, jeśli rodzic również jest studentem

Kiedy już odpowiednie kwoty zostaną odjęte i zostanie obliczony pozostały dochód, Student Finance doda to do Twoich dochodów i przydzieli wkład gospodarstwa domowego do odpowiedniej kategorii:

Studenci mieszkający z rodzicami:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 8,10 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP, do momentu, aż zostanie 44% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Studenci mieszkający poza domem i studiujący w Londynie:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 7,87 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP, do momentu, aż zostanie 49,8% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Studenci mieszkający poza domem i studiujący poza Londynem:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 8,01 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP, do momentu, aż zostanie 46,6% pełnej pożyczki na utrzymanie.

W poniższej tabeli możesz sprawdzić, do jak wysokiej pożyczki na utrzymanie jesteś upoważniony:

Dochód gospodarstwa domowego Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający poza domem i studiujący poza Londynem Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający poza domem i studiujący w Londynie Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający z rodzicami
£25,000 £8,700 £11,354 £7,324
£30,000 £8,076 £10,719 £6,707
£35,000 £7,452 £10,084 £6,090
£40,000 £6,828 £9,449 £5,473
£42,875 £6,469 £9,083 £ 5,118
£45,000 £6,204 £8,813 £4,855

 


Studenci upoważnieni również do innych benefitów poza pożyczką na utrzymanie:

Studenci mieszkający z rodzicami:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 5,07 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP aż do 42,875 GBP
 • 1 GBP wkładu na każde 8,10 GBP z całego dochodu powyżej 42,875 GBP, do momentu, aż zostanie 37,3% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Studenci mieszkający poza domem i studiujący w Londynie:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 5,41 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP aż do 42,875 GBP
 • 1 GBP wkładu na każde 7,87 GBP z całego dochodu powyżej 42,875 GBP, do momentu, aż zostanie 45,7% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Studenci mieszkający poza domem i studiujący poza Londynem:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 5,18 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP aż do 42,875 GBP
 • 1 GBP wkładu na każde 8,01 GBP z całego dochodu powyżej 42,875 GBP, do momentu, aż zostanie 40,9% pełnej pożyczki na utrzymanie.
Dochód gospodarstwa domowego Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający poza domem i studiujący poza Londynem Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający poza domem i studiujący w Londynie Pożyczka na utrzymanie – studenci mieszkający poza domem i studiujący w Londynie
£25,000 £9,916 £12,382 £8,640
£25,000 £8,952 £11,460 £7,655
£35,000 £8,952 £10,537 £6,670
£40,000 £7,024 £9,614 £5,685
£42,875 £6,469 £9,083 £5,118
£45,000 £6,204 £8,813 £4,856

 


Studenci niezależni finansowo


Jeśli jesteś studentem niezależnym finansowo, Student Finance England nie będzie brać pod uwagę dochodów Twoich rodziców. Będziesz traktowany jako student niezależny finansowo, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • Opiekujesz się osobą w wieku poniżej 18 lat w momencie rozpoczęcia studiów.
 • Masz 25 lat lub więcej w pierwszym dniu roku akademickiego.
 • Byłeś w związku małżeńskim lub zalegalizowanym związku partnerskim przed rozpoczęciem studiów, nawet jeśli teraz jesteście rozwiedzeni.
 • Twoi rodzice nie żyją.
 • Utrzymywałeś się sam przynajmniej na trzy lata przed rozpoczęciem studiów. Obejmuje to czas, w którym:

 byłeś zatrudniony na pełny etat
 otrzymywałeś zasiłek dla osób o niskich dochodach, zasiłek dla osób poszukujących pracy lub inne świadczenia państwowe
 otrzymywałeś zasiłki lub inne świadczenia z powodu niepełnosprawności lub choroby
 brałeś udział w szkoleniach w ramach dowolnego programu dla bezrobotnych lub innego programu finansowanego przez dowolny organ lub agencję państwową

 • Nie masz kontaktu ze swoimi rodzicami i nie można go z nimi nawiązać.
 • Twoi rodzice mieszkają poza zasięgiem Komisji Europejskiej, a ocena dochodu naraziłaby ich na niebezpieczeństwo lub przesyłanie funduszy do Wielkiej Brytanii nie jest w danej sytuacji rozsądne (może się to odnosić do Ciebie, jeśli jesteś uchodźcą).
 • Nie komunikowałeś się ze swoimi rodzicami przez przynajmniej rok przed rozpoczęciem roku akademickiego albo możesz wykazać, że nie utrzymujesz stałego kontaktu ze swoimi rodzicami.
 • Byłeś pod opieką władz lokalnych przez trzymiesięczny okres kończący się w dniu, w którym ukończyłeś 16 lat lub później i przed pierwszym dniem pierwszego roku akademickiego.

W jaki sposób wykazać, że jesteś studentem niezależnym finansowo?


 • Jeśli jesteś lub byłeś w związku małżeńskim/partnerskim, Student Finance będzie musiało zapoznać się z aktem małżeństwa lub zawarcia związku partnerskiego.
 • Jeśli starasz się o status studenta niezależnego finansowo z tytułu utrzymywania się samemu przez ostatnie trzy lata lub dłużej, będziesz musiał to wykazać. Jeśli pracujesz lub pobierasz świadczenia, musisz to potwierdzić na piśmie.
 • Możesz wysłać kserokopie swojej karty podatkowej lub list od swojego pracodawcy (podpisany, opatrzony datą i na papierze firmowym) potwierdzający okres pracy i zarobki. Chcąc wykazać okres, w którym pobierałeś zasiłki, powinieneś zapytać o list potwierdzający daty i rodzaju otrzymanych świadczeń w lokalnym Jobcentre Plus.
 • Jeśli opiekujesz się dzieckiem i starasz się o przyznanie statusu studenta niezależnego finansowo, powinieneś przesłać oryginał aktu urodzenia dziecka oraz dowody, że opiekujesz się dzieckiem, takie jak np. dowód na to, że otrzymujesz zasiłek na dziecko.
 • Jeśli nie prześlesz odpowiednich dokumentów do Student Finance, opóźni to złożenie wniosku i możesz nie mieć przyznanych wszystkich świadczeń studenckich, do których jesteś uprawniony.

Studenci, którzy nie utrzymają kontaktu z rodzicami


Jeśli chcesz ubiegać się o status studenta niezależnego finansowo z tytułu nieutrzymywania kontaktu z rodzicami, musisz przedstawić potwierdzenie od osoby zaufania publicznego, która jest spoza Twojej rodziny i może potwierdzić Twoją sytuację.

Przykłady dokumentów, które możesz przedłożyć:

 • list od pracownika socjalnego (jeśli taki posiadasz)
 • jeśli pobierałeś zasiłek dla osób o niskich dochodach, gdy miałeś mniej niż 18 lat, potrzebny będzie list z lokalnego Jobcentre Plus potwierdzający, że otrzymywałeś dane świadczenia
 • jeśli Twoje relacje z rodzicami załamały się, gdy byłeś uczniem lub studentem, potrzebny będzie list od wychowawcy lub nauczyciela potwierdzający Twoją sytuację
 • list od Twojego lekarza, jeśli chodziłeś do niego z powodu problemów związanych z załamaniem relacji z Twoimi rodzicami.

Musisz udowodnić, że brak kontaktu z rodzicami jest stały. Zwykle Student Finance oczekuje, że będzie to okres co najmniej 12 miesięcy, chociaż to może nie mieć zastosowania w niektórych przypadkach. Nie możesz ubiegać się o status studenta niezależnego finansowo tylko dlatego, że nie dogadujesz się z rodzicami lub nie mieszkasz z nimi. Nie możesz ubiegać się o status studenta niezależnego finansowo tylko dlatego, że Twoi rodzice nie chcą podawać szczegółów swoich dochodów lub odmawiają udzielenia Ci wsparcia finansowego.


Dochody w przypadku studenta niezależnego finansowo


Jeśli jesteś niezależnym studentem, który jest w związku małżeńskim lub partnerskim, Student Finance England weźmie pod uwagę dochody Twojego męża, Twojej żony lub partnera cywilnego, w tym partnerów tej samej płci. Dochód pozostały do dyspozycji Twojego partnera zostanie wypracowany w taki sam sposób jak dochód do dyspozycji Twoich rodziców. W przypadku rozstania z małżonkiem lub partnerem obowiązują inne zasady. Próg dochodów gospodarstw domowych jest również taki sam.

 

 

 

  

  


Osoby studiujące w trybie part-time


Jeśli studiujesz w trybie part-time i rozpoczynasz studia 1 sierpnia 2018 roku lub później, możesz ubiegać się o pożyczkę na czesne (Tuition Fee Loan). Jeśli studiujesz na uczelni publicznej, możesz ubiegać się o pożyczkę w wysokości do 6 935 GBP. Jeśli studiujesz na prywatnej uczelni, wtedy możesz ubiegać się o pożyczkę w wysokości do 4 625 GBP. Wysokość pożyczki nie zależy od jakichkolwiek dochodów. Możesz również otrzymać pożyczkę na utrzymanie, jednak ona jest zależna od dochodów gospodarstwa domowego.

Student Finance obliczy dochód do dyspozycji Twojego partnera poprzez odjęcie dodatków od jego dochodu brutto. Do dodatków zalicza się:

 • składki emerytalne, dodatkowe dobrowolne składki i koszty związane z zatrudnieniem
 • 1130 GBP na każde dziecko, które jest całkowicie lub w dużej mierze zależne finansowo od rodziców
 • 1130 GBP, jeśli Twój partner również jest studentem

Kiedy już odpowiednie kwoty zostaną odjęte i zostanie obliczony pozostały dochód, Student Finance doda to do Twoich dochodów i przydzieli wkład gospodarstwa domowego do odpowiedniej kategorii:

Studenci mieszkający z rodzicami:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 8,10 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP, do momentu, aż zostanie 44% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Studenci mieszkający poza domem i studiujący w Londynie:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 7,87 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP, do momentu, aż zostanie 49,8% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Studenci mieszkający poza domem i studiujący poza Londynem:

 • brak wkładu w przypadku łącznego dochodu w wysokości do 25 000 GBP.
 • 1 GBP wkładu na każde 8,01 GBP z całego dochodu powyżej 25 000 GBP, do momentu, aż zostanie 46,6% pełnej pożyczki na utrzymanie.

Wysokość pożyczki na utrzymanie zależy również od ilości zajęć w tygodniu. Jeśli studiujesz w trybie part-time i rozpocząłeś studia 1 września 2012 lub później, możesz ubiegać się o pożyczkę na czesne (Tuition Fee Loan). Jeśli studiujesz na uczelni publicznej, możesz ubiegać się o pożyczkę w wysokości do 6 935 GBP. Jeśli studiujesz na prywatnej uczelni, wtedy możesz ubiegać się o pożyczkę w wysokości do 4 625 GBP. Wysokość pożyczki nie zależy od jakichkolwiek dochodów.

Jak będziesz składać wniosek o dofinansowanie, Student Finance poinformuje Cię, jakich dokumentów będzie potrzebować. Twój dochód, dochód Twojego małżonka/małżonki lub partnera/partnerki zostanie obliczony. Jeśli jesteś samotnym studentem (studentem bez partnera lub rodziny na utrzymaniu), możesz być upoważniony do pełnego dofinansowania (Fee Grant lub Course Grant), jeśli Twoje dochody są niższe niż 16 845 GBP. Wysokość dochodu brana pod uwagę przy przyznawaniu Fee Grant lub Course Grant zwiększa się:

 • o 2000 GBP, jeśli mieszkasz z partnerem
 • o 2000 GBP za pierwsze dziecko
 • o 1000 GBP za każde kolejne dziecko

Tabela przedstawia maksymalny dochód, jaki możesz mieć, by uzyskać Fee Grant lub Course Grant:

Stan cywilny Brak dzieci na utrzymaniu Jedno dziecko na utrzymaniu Dwoje dzieci na utrzymaniu Troje dzieci na utrzymaniu
Student samotny £16,844 £18,844 £19,844 £20,844
Student w związku mieszkający z partnerem £18,844 £20,844 £21,844 £22,844

Limit dochodowy zwiększa się w przypadku liczniejszych rodzin. Istnieją maksymalne limity dochodowe, powyżej których nie można uzyskać żadnego wsparcia finansowego. Wynoszą one 28 065 GBP, jeśli jesteś samotnym studentem; plus 2 000 GBP dla każdego partnera, którego dochód jest brany pod uwagę, 2 000 GBP dla pierwszego dziecka na Twoim utrzymaniu i 1 000 GBP na każde kolejne dziecko zależne finansowo.


Maksymalne limity dochodowe:

Studenci samotni Brak dzieci na utrzymaniu
Jedno dziecko na utrzymaniu
Dwoje dzieci na utrzymaniu
Troje dzieci na utrzymaniu
£28,065
£30,065
£31,065
£32,065
Studenci żyjący w związku Brak dzieci na utrzymaniu
Jedno dziecko na utrzymaniu
Dwoje dzieci na utrzymaniu
Troje dzieci na utrzymaniu
£30,065 (dochód obu partnerów)
£32,065 (dochód obu partnerów)
£33,065 (dochód obu partnerów)
£34,065 (dochód obu partnerów)

Jeśli jesteś samotnym studentem o dochodzie poniżej 16 845 GBP, możesz uzyskać pełne wsparcie finansowe. Jeśli Twój dochód wynosi 16 845 GBP lub więcej, Twoje dofinansowanie zostanie odpowiednio obniżone. Jeśli jesteś w związku i Twój dochód wynosi mniej niż 18 845 GBP, możesz uzyskać pełne wsparcie finansowe. Jeśli Twój dochód wynosi 18 845 GBP lub więcej, Twoje dofinansowanie również zostanie odpowiednio obniżone.


Osoby studiujące w trybie part-time w Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej


Jeśli zdecydujesz się studiować w niepełnym wymiarze godzin w Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej, możesz uzyskać wsparcie finansowe w postaci Fee Grant lub Course Grant. Pomoc materialna zależy od wysokości dofinansowań w danym kraju. Jednak nie będzie to więcej niż maksymalna wysokość Fee Grant oferowana studentom mieszkającym i uczącym się w Anglii.


Studenci uczący się w formie distance learning w trybie part-time


Jeśli studiujesz w trybie part-time i uczysz się na odległość (distance learning), kwalifikujesz się do dofinansowania od rządu kraju, w którym mieszkasz, a nie kraju, w którym studiujesz; na przykład jeśli mieszkasz w Anglii, ale kurs jest prowadzony przez szkocką uczelnię, kwalifikujesz się do pomocy finansowej ze Student Finance England.


W jaki sposób otrzymam pieniądze?


Po złożeniu wniosku Student Finance wyśle Ci list z powiadomieniem, jak wysokie dofinansowanie Ci przysługuje. Zazwyczaj dofinansowanie jest wpłacane w trzech ratach i w liście będzie informacja, kiedy wpłynie ono na konto.


Wypłacanie pożyczki na utrzymanie (Maintenance Loan) oraz grantów


Pieniądze nie będą wypłacone, dopóki nie będziesz zarejestrowany na uczelni jako student.

Jak już się zarejestrujesz, to Student Finance powiadomi o tym uczelnię i pieniądze zostaną wpłacone na Twoje konto. Zaksięgowanie wpłat na koncie może trwać do 3 dni roboczych. Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby mieć pewność, że otrzymasz płatność na czas, niezależnie od tego, czy jesteś studentem w trybie part-time czy full-time:

 1. Otwórz konto bankowe na Twoje nazwisko i wyślij Student Finance dane swojego konta przed rozpoczęciem studiów.
 2. W momencie przybycia na uczelnię, upewnij się, że masz ze sobą wszystkie dokumenty, które mogą być wymagane przy jakiejkolwiek rejestracji (np. na zajęcia lub w wewnętrznym systemie uczelni).
 3. Upewnij się, że we wszystkich dokumentach podajesz te same dane (np. jeśli masz dwa imiona, to wszędzie podawaj oba). Najlepiej podać pełne imię i nazwisko widniejące na świadectwie urodzenia lub paszporcie.

Jeśli studiujesz w trybie part-time i rozpocząłeś studia 1 września 2012 lub później, to pożyczka na czesne zostanie przelana bezpośrednio na konto uczelni. Jeśli rozpoczniesz studia 1 sierpnia 2018 lub później, to zarówno pożyczka na czesne, jak i pożyczka na utrzymanie, zostaną przelane na Twoje konto bankowe.

Jeśli studiujesz w trybie full-time, to pożyczka zostanie naliczana od pierwszego dnia Twoich studiów. Jeśli studiujesz w trybie part-time, to pożyczka zostanie naliczana dopiero, jak będziesz studiować już dwa tygodnie. Te zasady obowiązują niezależnie od rezygnacji, przerwania studiów bądź zmiany kierunku/uczelni.


Zmiana kierunku lub uczelni


 • Jeśli przeniesiesz się na inną uczelnię przed rozpoczęciem pierwszego semestru, pożyczka na czesne w całości zostanie wpłacona na tę nową uczelnię.
 • Jeśli przeniesiesz się na inną uczelnię w trakcie pierwszego semestru, nowa uczelnia otrzyma tylko 75% Twojej opłaty za naukę. Pozostałe 25% zostanie wpłacone na uniwersytet, z którego się przeniosłeś.
 • Jeśli czesne na Twojej nowej uczelni jest wyższe, Student Finance opłaci tylko 75% czesnego.
 • Przeniesienie na nową uczelnię w drugiej części roku akademickiego oznacza, że poprzedni uniwersytet uzyska tylko 50% opłaty za czesne. Pozostałe 50% zostanie wpłacone na nową uczelnię.
 • Jeśli przeniesiesz się w trzeciej części roku akademickiego, Student Finance nie wniesie żadnej opłaty za czesne na nowej uczelni i to Twój poprzedni uniwersytet otrzyma pełną pożyczkę.
 • Jeśli zamierzasz zmienić kierunek lub zrezygnować ze studiów, musisz koniecznie powiadomić o tym Student Finance.

 

 

 

100% maturzystów, którym pomagamy rozpoczyna studia w UK.
Dasz radę z naszą pomocą! Zostań studentem w Wielkiej Brytanii. Naprawdę warto!

Polecam ekipę z Studia w Anglii! Właśnie wróciłam z wycieczki z Anglii gdzie oprócz zwiedzania atrakcji Londynu, zwiedzaliśmy różne uczelnie takie jak Coventry University i Bucks New University. Wycieczka była wspaniała, uczelnie piękne. Jest całkowicie inaczej jak się je widzi na żywo i rozmawia się pracownikami uczelni niż tylko czytanie o nich na internecie. Dziękuje Daria, Ania i Martina za udzielenie odpowiedzi na wszystkie moje pytania!

Wiktoria | Szczecin

5

Serdecznie polecam każdemu kto myśli o studiach w Anglii. Dla tych zdecydowanych i tych wahających się w podjęciu decyzji. Pytajcie a wasze wątpliwości zostaną rozwiane. Cały zespół ciężko pracuje aby każdemu z nas ułatwić pierwszy krok w drodzę ku wybranej karierze. Chciałabym bardzo podziękować Martynie i Darii za oddanie sprawie. Dziewczyny uwielbiam was, jesteście super!

Justyna | Łódź

5

Dzięki tej agencji dostałem się na wymarzone studia na kierunku Aerospace Systems Engineering. Agencja zrobi wszystko żeby pomóc swoim podopiecznym (nawet jak wpadną w tarapaty tak jak ja :D). Wszyscy są bardzo mili, uprzejmi, wyluzowani, ale i jednocześnie profesjonalni :) Pozostaje mi tylko polecić tą agencje z całego serduszka!

Mikołaj | Coventry University

5

Świetna ekipa, wszyscy niezwykle pomocni, widać, że naprawdę chcą pomóc, rozjaśnić całą sytuację. Odpowiadają na wszelkie, nawet najgłupsze pytania 😂, organizują spotkania, wycieczki, webinary. Wszystko, by każdy zainteresowany otrzymał całą niezbędną wiedzę. Polecam! ❤️

Zuzia | Szczecin

5

Jestem super wdzięczna za przejście cały etap rekrutacji na ostatnią chwilę bez stresu 😅 dzięki Wam udało się zrobić wszystko na czas i mogę być spokojna. Kontakt świetny, pomoc nieoceniona. Odpowiedzą na każde pytanie i pomogą we wszystkim co potrzebne! Polecam :)

Magda | Szczecin

5

Zdecydowanie polecam! Team studiawanglii.pl pomógł mi na każdym etapie, moja aplikacja została rzetelnie sprawdzona, uzyskałam informacje na temat uczelni i kursów! Proces był dla mnie o wiele mniej stresujący, wiedząc, ze ktoś moze mi doradzić i wytłumaczyć wszystko. Dziekuje!

Kasia | Birkbeck, University of London

5

Zdecydowanie polecam! Bez pomocy zespołu byłabym dużo bardziej zestresowana i nie wiedziałabym gdzie szukać informacji podczas aplikowania na studia w Anglii. Moje referencje i personal statement zostały rzetelnie sprawdzone, udzielono mi niezbędnych rad i bez problemu dostałam się na wymarzone studia.

Jagoda | London Metropolitan University

5

Dzięki Studia w Anglii proces rekrutacji nie wydawał się wcale taki straszny :) Otrzymałam ekspresowa pomoc o każdej porze i mogłam się zwrócić z każdym drobnym problemem. Duży plus!

Wiktoria | Jagiełła

5

Bardzo polecam! Pomoc od A do Z, wyczerpujące tłumaczenia, konsultanci dostępni 24/7. Zdecydowanie pomagają spełniać marzenia i dodatkowo robią to za darmo!

Rafał | Warszawa

5

Zdecydowanie polecam! Świetni, bardzo pomocni i otwarci ludzie, którzy dokładają wszelkich starań, aby pomóc wszystkim w procesie aplikacji na studia.

Basia | London Metropolitan University

5

Polecam z całego serca ten fantastyczny team! Dzięki nim osiągnęłam to, o czym jeszcze rok temu nawet nie śniłam i w październiku zaczynam studia na kierunku Global Business Management w Londynie

Weronika | Coventry University

5

Jestem baaaardzo wdzięczna teamowi Studia w Anglii! Dzięki nim doświadczyłam cudownych rzeczy, poznałam ludzi z całego świata, dostałam możliwość studiowania na uniwersytecie i uzyskania prestiżowego certyfikatu na koniec. Czego chcieć więcej? :)

Dominika | University of Bedfordshire

5

Konsultanci są bardzo pomocni i rzetelni, zawsze szybko odpowiadają na jakiekolwiek pytania. Sprawnie prowadzą podopiecznych przez proces rekrutacji i nie zostawiają w potrzebie.

Julia | Nottingham Trent University

5

Pełen profesjonalizm od samego początku, zespół pomaga z najdrobniejszymi sprawami. Dzięki nim ofertę złożyła mi uczelnia mojego pierwszego wyboru! Ci ludzie naprawdę wykonują świetną robotę!

Hubert | Middlesex University

5

Bardzo polecam ! Pomocni i zaangażowani. Odpowiadali cierpliwie na każde pytanie, udzielali cennych rad i wskazówek. Pomagali w uzupełnieniu aplikacji, sprawdzeniu PS i referencji.

Ola | Dzierżoniów

5

Polecam serdcznie! Cierpliwosc osób tu pracujacych nie ma granic, ogromna pomoc od samego poczatku do końca aplikacji 24/7! :)

Kasia | Bydgoszcz

5

Nawet jeśli jedyne co łączy Cię na razie ze studiowaniem w Anglii to po prostu chęci, dzięki temu Teamowi w bardzo szybkim tempie zmienią się one w gotową aplikację i otworzą drzwi do Twoich studiów marzeń! Bardzo szybka pomoc, serdeczni doradcy.

Karolina | Bełchatów

5
Rozpocznij proces rekrutacji

Nasz buzzword: studyengland2023