CO OZNACZAJĄ SKRÓTY BA, BSc

"Undergraduate" - studia licencjackie
"Postgraduate" - studia magisterskie
"Full Time" - studia w trybie dziennym
"Part Tme" - studia w trybie zaocznym
"Foundation" - studia 2-letnie (gdzie dostaje się "certyfikat", nie dyplom i zdobywa się doświadczenie, często można po nich kontynuować licencjat)
"Sandwich/Work placement" - 4-letnie studia licencjackie, gdzie (zazwyczaj na 3 roku) odbywa się roczną praktykę zawodową

Jak nazywane są dyplomy w Anglii i na świecie?
"BA" lub "Bachelor of Arts" - licencjat z kierunków humanistycznych
"BSc" lub "Bachelor of Sciences" - licencjat z kierunków ścisłych
"MA" lub "Master of Arts" - magister z kierunków humanistycznych
"MSc" lub "Master of Sciences" - magister z kierunków ścisłych

"FDA" lub "Foundation of Arts" - wspomniany wyżej "kurs" przygotowawczy do licencjatu z kierunków humanistycznych
"FDSc" lub "Foundation of Sciences" - wspomniany wyżej "kurs" przygotowawczy do licencjatu z kierunków ścisłych

"BEng" "Bachelor of Engineering" - licencjat z kierunków Inżynieryjnych
"LLB" lub "Bachelor of Law" - licencjat z kierunków prawniczych
"LPC" lub "Legal Practice Course" - roczny kieurnek kwalifikujący aby zdawać egzaminy notarialne
Więcej o dyplomach prawnych:
http://www.allaboutlaw.co.uk/index.php/international/choosing-a-uni/the-different-types-of-law-course-in-the-uk-explained/

"MBChB" lub "Bachelor of Medicine" - licencjat z Medycyny lub Chirurgi
Więcej o dyplomach medycznych:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Medicine,_Bachelor_of_Surgery
 

do góry