Poznaj wymagania na nasze uniwersytety partnerskie. W tych uczelniach mamy fajne relacje i możemy lepiej doradzać i pomagać skutecznie wybrać kierunek studiów odpowiedni do zrealizowania Twoich marzeń 🙂
Niektóre kierunki mają w wymogach dodatkowe przedmioty na różnym poziomie, dlatego ZAWSZE należy sprawdzić lub dopytać o wymagania dla konkretnego kursu.


University of Bedfordshire

Wymagania na Foundation Year:

 • Średnia 45% ze wszystkich zdawanych matur
 • Średnia 60% z matur z angielskiego, w tym min. 60% z matury ustnej i min. 60% z angielskiego na poziomie rozszerzonym lub 75% na poziomie podstawowym

Wymagania na studia licencjackie:

 • Średnia 60% ze wszystkich zdawanych matur
 • Średnia 60% z matur z angielskiego, w tym min. 60% z matury ustnej i min. 60% z angielskiego na poziomie rozszerzonym
 • Jeżeli zdajesz maturę IB: minimum 24 punkty (minimum z 4 każdego przedmiotu na każdym poziomie).
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.
 • Przykładowe wymogi dotyczące przesłuchanie (np. na aktorstwo), które wysyła się w postaci nagrania video:
  • minutowy monolog w języku angielskim; może być to na podstawie tekstu własnego lub już istniejącego
  • odpowiedź na następujące pytania:
   • dlaczego interesujesz się teatrem?
   • jakie masz doświadczenia z teatrem jako widz oraz jako twórca?
   • jakie jeszcze kierunki Cię interesują i jakie masz hobby?
   • dlaczego chcesz studiować ten kierunek na University of Bedfordshire?

Birkbeck Univeristy

 • Średnia 65% ze wszystkich matur zdawanych na poziomie rozszerzonym
 • IELTS: min. 6.5 z całości, w tym min. 6.0 z każdej części
 • Jeżeli zdajesz maturę IB: 28-30 p. (w zależności od wybranego kierunku).
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.
 • jeśli nie spełniasz wymagań z certyfikatu IELTS:
  • Four-week pre-sessional English course:
   • Fee: £2200
   • IELTS 6.5 with 6.5 in writing, 6.0 in speaking and reading and 5.5 in listening OR IELTS 7.0 overall with 6.0 in writing, speaking and reading and 5.5 in listening.
  • Eight-week pre-sessional English course:
   • Fee: £3750
   • IELTS 6.0 with 6.0 in writing and a minimum of 5.5 in reading, speaking and listening.

Buckinghamshire New University

Wymagania na Foundation Year:

 • min. 80% z części pisemnej z angielskiego na poziomie podstawowym lub 55% z angielskiego na poziomie rozszerzonym

Wymagania na studia licencjackie:

 • Średnia 60% ze wszystkich zdawanych matur
 • 50% z matematyki na poziomie podstawowym lub 40% na poziomie rozszerzonym
 • min. 90% z części ustnej oraz pisemnej z angielskiego na poziomie podstawowym lub 60% z angielskiego na poziomie rozszerzonym
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.
 • Foundation year: min. 80% z części ustnej oraz pisemnej z angielskiego na poziomie podstawowym lub 50% z angielskiego na poziomie rozszerzonym
 • W razie nie spełniania wymagań z języka angielskiego można podejść do IELTS/Password: na pierwszy rok średnia 6, z komponentów minimum 5.5, na foundation year średnia 5,5 a z komponentów 5
 • UWAGA! Powyższe wymagania obowiązują na większość kierunków, jednak niektóre kierunki, np. BSc (Hons) Nursing, BSc (Hons) Professional Practice (Healthcare), BSc (Hons) Social Work czy BA (Hons) Air Transport with Commercial Pilot mogą mieć wyższe wymagania z języka angielskiego. Więcej informacji na temat wymagań dla konkretnego kierunku studiów pod adresem: advice@bucks.ac.uk

Coventry University

 • Średnia 40% ze wszystkich zdawanych matur
 • Min. 55% z przynajmniej dwóch wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym (W TYM Z J. ANGIELSKIEGO) – jedno rozszerzenie musi być związane z kierunkiem na, który aplikujemy
 • 75% z angielskiego na poziomie rozszerzonym lub IELTS: min. 6.0 z całości, w tym min. 5.5 z każdej części
 • Jeżeli zdajesz maturę IB: minimum 28 punktów.
 • UWAGA! Wymagania IB na poszczególne kierunki:
 • Computer Science – minimum 31 punktów (wśród przedmiotów jeden z następujących musi być na HL: matematyka, fizyka, chemia,  Design Technology lub IT)
 • Games Technology – minimum 29 punktów (wśród przedmiotów jeden z następujących musi być na HL: matematyka, fizyka lub IT)
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.

CU Coventry

 • Pass Matura basic level with satisfactory grade 3 or 40% or better & obtain 75% in Matura extended level English or IELTS or equivalent
 • During Clearing Pass Matura basic level with satisfactory grade 3 or 40% or better

London Metropolitan University

 • Średnia 60% ze wszystkich zdawanych przedmiotów w tym min. 40% z matematyki na poziomie podstawowym (matematyka wymagana tylko jeżeli ma związek z kierunkiem studiów)
 • 75% z j.angielskiego na poziomie rozszerzonym (lub jeżeli masz maturę poniżej IELTS średnia 6.0 w tym minimum 5.5 z każdej części)
 • Min. 2 dowolne przedmioty na poziomie rozszerzonym. 50% z przedmiotów humanistycznych, 40% z przedmiotów ścisłych
 • Jeżeli zdajesz maturę IB: minimum 28 punktów.
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.

Nottingham Trent University

 • każdy zdawany przedmiot na maturze na min. 40%
 • średnia 50% – 70% z matury pisemnej z przynajmniej dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym (zależy od kierunku)
 •  70% z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym dla kierunków takich jak: creative arts / science courses
 • 75% z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym dla reszty kierunków
 • IELTS: 7.0 z całości dla kierunków dziennikarskich (lub dla osób, które nie spełnią powyższych wymagań z języka angielskiego)
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.

Solent University

Wymagania na Foundation Year:

 • średnia ze wszystkich przedmiotów 30% i 60% z angielskiego na rozszerzeniu

Wymagania na studia licencjackie:

 • średnia ze wszystkich przedmiotów 60% i 1 przedmiot rozszerzony na minimum 50%
 • 65% z angielskiego na rozszerzeniu
 • Jeżeli zdajesz maturę IB: minimum 24 punkty.
 • Uczelnia akceptuje certyfikaty językowe, takie jak IELTS, Cambridge ESOL, TOEFL czy ich wewnętrzny test Password. Niektóre kierunki mogą mieć dodatkowe wymagania, np. interview lub portfolio. Szczegółowe informacje znajdują się w opisie kierunku na oficjalnej stronie Solent.
 • Jeżeli zdajesz maturę IB: minimum 28 punktów, angielski A1 lub B SL ocena 5 lub A1 lub B HL ocena 4.
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.

UCFB

 • 50% z matematyki na poziomie podstawowym
 • 90% z angielskiego na poziomie podstawowym lub 60% z angielskiego na poziomie rozszerzonym
 • Jeżeli zdajesz maturę IB: minimum 30 punktów.
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.

University of South Wales

 • 55% z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym
 • 60% z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; tylko jeśli dany przedmiot jest wymagany na konkretnym kierunku (to rozszerzenie wlicza się do 2 wymaganych przez nich przedmiotów rozszerzonych na maturze); jeżeli aplikant zdaje tylko podstawę z tego przedmiotu, to wymagane jest 85%
 • Średnia min. 70% z matur z angielskiego, w tym obowiązkowo 95% z angielskiego na poziomie podstawowym i 70% na poziomie rozszerzonym lub IELTS: min. 6.0 z całości
 • (j. angielski wlicza się do 2 wymaganych rozszerzeń)
 • Niektóre kierunki, np. LLB Law lub International Wildlife Biology mają inne wymagania niż powyżej
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.

University of Sunderland

 • Średnia 60% ze wszystkich zdawanych matur
 • 80% z angielskiego na poziomie podstawowym lub 50% na poziomie rozszerzonym albo IELTS: min. 6.0 z całości, w tym min. 5.5 z każdej części
 • Niektóre kierunki mają też wyższe wymagania z angielskiego, np. MSc Nursing czy MA Journalism.
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.

University of Roehampton

Wymagania na Foundation Year:

 • Średnia ze wszystkich zdawanych matur min. 55%

Wymagania na studia licencjackie:

 • Średnia min. 60% ze wszystkich przedmiotów zdawanych w formie pisemnej, w tym trzeba podejść do min. 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym
 • Angielski na poziomie rozszerzonym na min. 60%
 • Jeżeli zdajesz maturę IB: na 1. rok min. 30 punktów. Na FD wystarczą zdane egzaminy. 
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.

Ulster University

 • Min. 4 przedmioty na 60% (poziom podstawowy lub rozszerzony)
 • Jeżeli zdajesz maturę IB: min. 24 punkty, w tym min. 15 punktów z przedmiotów na HL. Angielski HL na min 4 p. Matematyka na min 4 p., jeśli jest wymagana na danym kierunku. 
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.

Middlesex University

Wymagania na Foundation Year:

 • Średnia ze wszystkich zdawanych matur min. 55%

Wymagania na studia licencjackie:

 • Średnia ze wszystkich zdawanych matur min. 65%
  Matura z języka angielskiego: min. 65% ustna oraz min. 75% na poziomie podstawowym lub 60% na poziomie rozszerzonym
 • Jeżeli zdajesz maturę IB: na 1. rok min. 28 punktów. Na FD wystarczą zdane egzaminy. 
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.

Northumbria University

Wymagania na Foundation Year:

 • średnia matur 55%
 • Na Foundation Year wystarczy zdane IB. 

Wymagania na studia licencjackie:

 • Matura z języka angielskiego: min. 60% ustna oraz min. 75% na poziomie podstawowym lub 70% na poziomie rozszerzonym
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.

ICMP

Wymagania na Foundation Year:

 • Matura ze średnią min. 60% (żadne przedmioty na poziomie rozszerzonym nie są wymagane) lub
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane lub Technikum) z ocenami min. 3

Wymagania na studia licencjackie:

 • Matura: jeden przedmiot na poziomie podstawowym na min. 60%
 • dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym na 40% (przedmioty zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym powinny być różne)
 • 65% z angielskiego na poziomie rozszerzonym lub IELTS: min. 6.0 z całości, w tym min. 5.5 z każdej części
 • Jeżeli zdajesz maturę IB: minimum 25 punktów w tym 4 punkty z angielskiego na SL lub 3 punkty na HL.
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.

Ravensbourne University London

 • Średnia 60% z przynajmniej 4 przedmiotów w tym j. angielski i matematyka
 • Średnia przedmiotów na świadectwie ukończenia liceum musi wynosić co najmniej 4
 • Jeśli aplikant nie spełnia danych wymogów, może zostać przyjęty na podstawie wyróżniającego się portfolio
 • Jeżeli zdajesz maturę IB: minimum 28 p.
 • Kalkulator przedmiotów matury IB.

Swansea University

Wymagania na studia licencjackie:

 • Średnia 70%/75% (zależnie od kierunku) ze wszystkich zdawanych matur, w tym muszą być zdawane dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym
 • 70% z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym lub IELTS średnia 6.0 w tym minimum 5.5 z każdej części
 • kierunki związane z zarządzaniem: 60% z matury uwzględniając dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, 70% z rozszerzonego angielskiego

De Montfort University

Wymagania na Foundation Year:

 • Na kierunki foundation year wymagane jest 30% z podstawowych przedmiotów i 40% z podstawy z języka angielskiego lub 30% z rozszerzonego j. angielskiego.

Wymagania na studia licencjackie:

 • 50% z 2 podstawowych i 1 rozszerzonego przedmiotu LUB
 • 50% z 3 podstawowych i 60% z czwartego dodatkowego przedmiotu
 • Na kierunki biologiczno-chemiczne (nursing, biomedical science etc.) warto jest mieć zdany choć jeden rozszerzony przedmiot, najlepiej biologię, chemię, ewentualnie matematykę.
 • J. angielski ustny minimum 70% LUB pisemny podstawowy na 80% LUB rozszerzony na 60% zamiast certyfikatu językowego LUB IELTS na 6.0 – 7.0 pkt. w zależności od kierunku: 6.0 – Art, Design and Technology, 6.5 – Business, Law, Social Science, Sciences and Humanities, 7.0 – Nursing, Midwifery, Audiology, Speech and Language Therapy.
 • Na kierunki wymagające IELTS 6.5 – 7.0 uczelnia może zażyczyć sobie wyższy wynik z j. angielskiego niż podany albo zamiast matury poprosi o zdanie IELTS.

STUDIA MAGISTERSKIE:

 • Średnia ocen na dyplomie min. 4.0
 • IELTS: min. 6.0 – 7.5 z całości, w tym min. 5.5 – 6.5 z każdej części (zależy od uczelni i kierunku)

Nie rezygnuj, jeśli masz niższą średnią! Na studiach magisterskich każda aplikacja jest indywidualnie rozpatrywana. Nawet przy dość niskich wynikach możesz zainteresować uczelnię swoim doświadczeniem i ambicjami.

Mogą poprosić Cię o rozmowę i dać Ci szansę!

100% maturzystów, którym pomogliśmy rozpoczyna studia w UK. Ty też możesz! Zostań studentem w Wielkiej Brytanii. Naprawdę warto!

Zdecydowanie polecam! Świetni, bardzo pomocni i otwarci ludzie, którzy dokładają wszelkich starań, aby pomóc wszystkim w procesie aplikacji na studia.

Basia | London Metropolitan University

5

Polecam z całego serca ten fantastyczny team! Dzięki nim osiągnęłam to, o czym jeszcze rok temu nawet nie śniłam i w październiku zaczynam studia na kierunku Global Business Management w Londynie

Weronika | Coventry University

5

Dzięki temu zespołowi dostałem się na wymarzone studia na kierunku Aerospace Systems Engineering. Doradcy ogarną wszystko żeby pomóc swoim podopiecznym (nawet jak wpadną w tarapaty tak jak ja).

Mikołaj | Coventry University

5

Zdecydowanie polecam! Team studiawanglii.pl pomógł mi na każdym etapie, moja aplikacja została rzetelnie sprawdzona, uzyskałam informacje na temat uczelni i kursów! Proces był dla mnie o wiele mniej stresujący, wiedząc, ze ktoś moze mi doradzić i wytłumaczyć wszystko. Dziekuje!

Kasia | Birkbeck, University of London

5

Konsultanci są bardzo pomocni i rzetelni, zawsze szybko odpowiadają na jakiekolwiek pytania. Sprawnie prowadzą podopiecznych przez proces rekrutacji i nie zostawiają w potrzebie.

Julia | Nottingham Trent University

5

Pełen profesjonalizm od samego początku, zespół pomaga z najdrobniejszymi sprawami. Dzięki nim ofertę złożyła mi uczelnia mojego pierwszego wyboru! Ci ludzie naprawdę wykonują świetną robotę!

Hubert | Middlesex University

5

Jestem baaaardzo wdzięczna teamowi Studia w Anglii! Dzięki nim doświadczyłam cudownych rzeczy, poznałam ludzi z całego świata, dostałam możliwość studiowania na uniwersytecie i uzyskania prestiżowego certyfikatu na koniec. Czego chcieć więcej? :)

Dominika | University of Bedfordshire

5

Zdecydowanie polecam! Bez pomocy zespołu byłabym dużo bardziej zestresowana i nie wiedziałabym gdzie szukać informacji podczas aplikowania na studia w Anglii. Moje referencje i personal statement zostały rzetelnie sprawdzone, udzielono mi niezbędnych rad i bez problemu dostałam się na wymarzone studia.

Jagoda | London Metropolitan University

5

Bardzo polecam ! Pomocni i zaangażowani. Odpowiadali cierpliwie na każde pytanie, udzielali cennych rad i wskazówek. Pomagali w uzupełnieniu aplikacji, sprawdzeniu PS i referencji.

Ola | Dzierżoniów

5

Polecam serdcznie! Cierpliwosc osób tu pracujacych nie ma granic, ogromna pomoc od samego poczatku do końca aplikacji 24/7! :)

Kasia | Bydgoszcz

5

Nawet jeśli jedyne co łączy Cię na razie ze studiowaniem w Anglii to po prostu chęci, dzięki temu Teamowi w bardzo szybkim tempie zmienią się one w gotową aplikację i otworzą drzwi do Twoich studiów marzeń! Bardzo szybka pomoc, serdeczni doradcy.

Karolina | Bełchatów

5
Rozpocznij proces rekrutacji

Nasz buzzword: studyengland2020