Kierunki

FOUNDATION YEAR
 • FdSc (Foundation Diploma) Chemia

  Study options: 2 years Fees: £9,250

  Kierunek FdSc Chemia ma na celu przygotowanie do dalszych studiów lub kariery w dyscyplinach związanych z chemią. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli nie osiągnąłeś jeszcze pożądanych wyników lub jesteś dojrzałym studentem, który chce wrócić do edukacji.

  Czytaj więcej
 • FdSc Artisan Food Production

  Study options: 2 / 3 years Fees: £9,250

  This unique course will provide you with the skills and knowledge to work in the artisan food industry, meeting the increasing demand for high quality food that is sustainably produced.

  Czytaj więcej
 • FdSc Chemistry

  Study options: 2 years Fees: £9,250

  This course is designed to prepare you for further study or for a career in chemistry related disciplines. It’s ideal if you’ve not quite achieved the grades you wanted or if you’re a mature student who wants to get back into education.

  Czytaj więcej
 • FdSc Fizyka

  Study options: 2 years Fees: £9,250

  Kierunek Fizyka z Foundation Year daje podstawy we wszystkich aspektach fizyki i prowadzi do uzyskania uznanych kwalifikacji po dwóch latach. Można go wykorzystać jako pierwszy etap i punkt startowy do wielu kierunków licencjackich. Tematy obejmują studiowanie idei ruchu i technik matematycznych wraz z rozwijaniem praktycznych umiejętności w laboratorium.

  Czytaj więcej
 • FdSc Forensic Science

  Study options: 2 years Fees: £9,250

  This course is ideal for those with an enquiring mind, a deep interest in science and a curiosity about how and why things happen. You will develop the ability to judge the importance of physical evidence based on incident scene observation and the results of laboratory tests.

  Czytaj więcej
 • FdSc Forensyka

  Study options: 2 years Fees: £9,250

  Ten kierunek jest idealny dla osób z dociekliwym umysłem, głębokim zainteresowania nauką i ciekawości jak i dlaczego coś się dzieje. Podczas studiów rozwiniesz umiejętność oceny znaczenia fizycznych dowodów na podstawie obserwacji i wyników badań laboratoryjnych.

  Czytaj więcej
 • FdSc Horticulture / Horticulture: Garden Design

  Study options: 2 years full-time, 3 years part-time / sandwich Fees: £9,250

  Explore the life of plants with these highly vocational and practical courses. Based on understanding and interpreting the landscape around us, they explore horticultural production and growing, along with the principles of plant and soil science. You’ll have the option to chose between the FdSc Horticulture or FdSc Horticulture: Garden Design pathway in your final year.

  Czytaj więcej
 • FdSc Ogrodnictwo / Ogrodnictwo: Projektowanie ogrodów

  Study options: 2 years full-time, 3 years part-time / sandwich Fees: £9,250

  Poznaj życie roślin dzięki kierunkowi, który opiera się głównie na praktyce. Nauka na tym kierunku opiera się się na zrozumieniu i interpretacji otaczającego nas krajobrazu, badaniu etapów uprawy roślin, a także zrozumieniu zasad nauki o roślinach i glebie.
  Na ostatnim roku istnieje możliwość wyboru dalszej ścieżki kształcenia – między Ogrodnictwem a Projektowaniem Ogrodów.

  Czytaj więcej
 • FdSc Physics

  Study options: 2 years Fees: £9,250

  This physics foundation degree gives you a rigorous grounding in all aspects of physics and leads to a recognised qualification after two years. It can be used as a route into some of our BSc courses. Topics include studying the ideas of motion and mathematical techniques alongside developing practical skills in the laboratory.

  Czytaj więcej
 • FdSc Rzemieślnicza produkcja żywności

  Study options: 2 / 3 years Fees: £9,250

  Ten wyjątkowy kierunek zapewni Ci umiejętności i wiedzę potrzebne do pracy w przemyśle spożywczym, zaspokajając rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości żywność produkowaną w sposób zrównoważony.

  Czytaj więcej
UNDERGRADUATE
 • - Accounting and Finance

  Study options: 4 / 3 years Fees: £9,250

  Accounting and Finance is an integral function within the global business environment. This course enables you to make sense of a range of important real-world issues affecting our everyday lives and improve your decision-making skills in ways that are distinctive to the disciplines of economics. Taught by experienced staff from the profession, this degree not only looks at the theories and practices of accounting and finance, but also their context in a business setting and significance within contemporary society.

  Czytaj więcej
 • - Analiza Danych

  Study options: 3 / 4 years Fees: £9,250

  Od nauk przyrodniczych, poprzez sektor biznesu, finansów i sprzedaży detalicznej, po serwisy społecznościowe i urządzenia mobilne – systemy komputerowe generują teraz ogromne ilości danych prawie nieprzerwanie. Szybkie pojawienie się „Big Data” niesie ze sobą wyzwania: obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na absolwentów, posiadających zaawansowane umiejętności matematyczne i obliczeniowe wymagane do analizy danych na dużą skalę.

  Czytaj więcej
 • - Angielski

  Study options: 3 years Fees: £9,250

  Przez wiele lat słowo pisane było potężną siłą politycznej akcji, twórczej ekspresji oraz źródłem historycznego dokumentu. Na NTU dzielimy się pasją do języka angielskiego, a ten kierunek ma na celu rozwinąć Twoje talenty i mocne strony.

  Czytaj więcej
 • - Angielski i Filozofia

  Study options: 3 years Fees: £9,250

  Kształć się zgodnie ze swoimi mocnymi stronami, zainteresowaniami i ambicjami zawodowymi. Połączenie tych dwóch przedmiotów może dać Twojemu dyplomowi perspektywę, dzięki której wyróżnisz się nawet na międzynarodowym rynku pracy.

  Czytaj więcej
 • - Angielski i Historia

  Study options: 3 years Fees: £9,250

  Poznaj przeszłość, korzystając z szeregu umiejętności, a jednocześnie podziel się swoją pasją do angielskiego.
  Ten kierunek umożliwia kształcenie w zależności od Twoich mocnych stron, zainteresowań oraz ambicji zawodowych. Połączenie tych dwóch przedmiotów daje Twojemu dyplomowi perspektywę branżową, dzięki której wyróżnisz się na rynku pracy.

  Czytaj więcej
 • - Angielski i Media

  Study options: 3 years Fees: £9,250

  Kierunek Angielski i Media umożliwia rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy w dziedzinie twórczości i ukazuje jak można stosować zdobytą wiedzę w późniejszych zawodowych doświadczeniach.
  Kurs ten, prowadzony przez nagradzanych i uznanych na całym świecie naukowców, pozwoli rozwinąć Twoje talenty i mocne strony. Łączy on studia literackie z ekscytującą mieszanką zajęć teoretycznych i praktycznych, jednocześnie pozwalając realizować własne pasje do słowa pisanego i szybko zmieniającej się dziedziny mediów.

  Czytaj więcej
 • - Angielski i TESOL

  Study options: 3 years Fees: £9,250

  Połącz pasję do literatury angielskiej z nauką języka angielskiego dla osób posługujących się innymi językami.
  Kierunek ten umożliwia kształtowanie nauki w zależności od Twoich mocnych stron, zainteresowań i ambicji zawodowych. Połączenie tych dwóch przedmiotów daje Twojemu dyplomowi perspektywę nawet na międzynarodowym rynku pracy.

  Czytaj więcej
 • - Angielski, Film i Telewizja

  Study options: 3 years Fees: £9,250

  Jako student tego kierunku będziesz bogatszy o nowe doświadczenia w fascynującej okolicy. Nasz różnorodny wybór modułów sprawia, że zostanie Tobie przedstawione podstawowe podejście i innowacyjne myślenie, a także pozwoli realizować własne zainteresowania związane z danym kierunkiem.

  Czytaj więcej
 • - Animacja

  Study options: 3 years Fees: £9,250

  Ten kierunek zapewni Ci profesjonalne, kreatywne, intelektualne i techniczne umiejętności, których będziesz potrzebować, aby skutecznie pracować w międzynarodowym przemyśle animacji. Studiując Animację na Nottingham Trent University dowiesz się o animacji w sposób odzwierciedlający aktualne praktyki artystyczne i branżowe.

  Czytaj więcej
 • - Animal Biology

  Study options: 3 / 4 years Fees: £9,250

  This degree will give you a sound knowledge and understanding of animal biology, and the ability to apply this knowledge to the rapidly expanding animal industry. You will study topics like anatomy and physiology, behaviour, ecology and nutrition. Core scientific study is supported by hands-on animal handling in our specialist unit and our farm, including the cattle roundhouse.

  Czytaj więcej
 • - Animation

  Study options: 3 years Fees: £9,250

  This course will give you the professional, creative, intellectual and technical skills you’ll need to work successfully within the international animation industry. Learn about animation in a way that reflects current art and industry practice.

  Czytaj więcej
 • - Applied Physics

  Study options: 3 / 4 years Fees: £9,250

  Study the fundamental concepts at the cutting edge of physics, pioneered by our expert staff. This course combines fundamental and applied physics, and is ideal for students who have studied for a BTEC Extended Diploma in Applied Science or an Access to Higher Education Diploma. You can opt to take a one-year work placement in industry, produce an individual project, and join our active Astronomy and Physics Society to further your knowledge in this subject area.

  Czytaj więcej
 • - Architectural Technology (Sandwich)

  Study options: 4 / 3 years Fees: £9,250

  This course is your gateway to a career in the architectural profession, specifically in the role of an architectural technologist. Through live projects with real clients, studio work, guest lectures from industry leaders, and exciting placement opportunities, you’ll learn how buildings are created, procured, constructed and managed. You’ll develop a practical and imaginative approach, equipped with the skills and knowledge to create efficient design solutions.

  Czytaj więcej
 • - Architecture (ARB/RIBA Part 1)

  Study options: 3 years Fees: £9,250

  You’ll be exposed to diverse aspects of architectural design, linking sustainability and urban design with business practice. You’ll learn to creatively communicate your ideas through drawing, and explore spaces through model making and 3D visualisation, with project work providing opportunities to develop skills and experience.

  Czytaj więcej
 • - Architektura (ARB / RIBA część 1)

  Study options: 3 years Fees: £9,250

  Będziesz miał styczność z różnymi aspektami projektowania architektonicznego, łącząc zrównoważony rozwój i projektowanie urbanistyczne z praktyką biznesową. Nauczysz się kreatywnie przekazywać swoje pomysły poprzez rysowanie i eksplorować przestrzenie poprzez tworzenie modeli i wizualizację 3D.

  Czytaj więcej
 • - Architektura i Projektowanie Wnętrz

  Study options: 4 / 3 years Fees: £9,250

  Architekci i projektanci wnętrz tworzą atmosferę i nadają tożsamość przestrzeniom, w których mieszkamy, pracujemy, odpoczywamy i bawimy się.

  Czytaj więcej
 • - Behawiorystyka Koni i Nauka o Sporcie

  Study options: 3 / 4 years Fees: £9,250

  Kierunek ten ma na celu uzmysłowienie potrzeby lepszego zrozumienia zachowania koni. Oprócz solidnego ugruntowania w nauce o sporcie, będziesz uczył się psychologicznego podejścia do koni.

  Czytaj więcej
 • - Biochemia

  Study options: 3 / 4 years Fees: £9,250

  Ten kurs zapewnia dogłębne podejście do biochemii i molekularnych aspektów komórek. Przeanalizujesz kluczowe aspekty struktury i funkcji makrocząsteczek i komórek oraz wzajemne relacje zarówno w kontekście praktycznym, jak i teoretycznym.

  Czytaj więcej
 • - Biochemistry

  Study options: 3 / 4 years Fees: £9,250

  This course provides an in-depth approach to Biochemistry and the molecular aspects of cells. You will examine the key aspects of macromolecule and cell structure and function, and inter-relationships in both practical and theoretical contexts.

  Czytaj więcej
 • - Biologia Zwierząt

  Study options: 3 / 4 years Fees: £9,250

  Ten kierunek da Ci solidną wiedzę i zrozumienie biologii zwierząt oraz możliwość zastosowania tej wiedzy do szybko rozwijającego się przemysłu zwierzęcego. Będziesz uczyć się takich tematów jak anatomia i fizjologia, zachowanie, ekologia i odżywianie. Podstawowe badania naukowe są wspierane przez praktyczne obchodzenie się ze zwierzętami w naszej specjalistycznej jednostce i naszym gospodarstwie, w tym w oborze dla bydła.

  Czytaj więcej
 • - Biological Sciences

  Study options: 3 / 4 years Fees: £9,250

  This flexible course enables you to sample different subject areas before selecting your field of interest. It is therefore ideal if you have a passion for Biological Sciences, but are unsure of which area of study to specialise in.

  Czytaj więcej
 • - Biomedical Engineering

  Study options: 3 / 4 years Fees: £9,250

  Biomedical engineering is a very diverse field which is also developing rapidly. To help you to become a bioengineer of the future, we work closely with industry to ensure you are as well-prepared as possible for a career in this exciting and rewarding industry.

  Czytaj więcej
 • - Biomedical Science

  Study options: 3 / 4 years Fees: £9,250

  This course is accredited by the Institute of Biomedical Science (IBMS). You will consider in detail aspects of understanding disease processes, diagnosis and management.

  Czytaj więcej
 • - Biznes

  Study options: 3 / 4 years Fees: £9,250

  Kierunek BA (Hons) Biznes na Nottingham Trent University opracowany został we współpracy z wieloma firmami, dzięki czemu odzwierciedla zmieniający się świat korporacyjny. Naucanie obejmuje szeroki zakres funkcji zarządzania, procesów i technik związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Czytaj więcej
 • - Biznes Międzynarodowy

  Study options: 4 / 3 years Fees: £9,250

  Biznes Międzynarodowy definiuje się jako „transakcje wielostanowiskowe (tj. sprzedaż, inwestycje, logistyka i transport), odbywające się między dwoma lub więcej regionami lub krajami poza ich granicami politycznymi”. Dlaczego to jest ważne? W dynamicznym świecie biznesu firmy dążą do bycia ponad konkurencją. Dlatego istnieje popyt na absolwentów z szeroką wiedzą na temat zarządzania międzynarodowego i biznesu.

  Czytaj więcej
 • - Biznes Międzynarodowy z Francuskim

  Study options: 4 years Fees: £9,250

  Na obecnym rynku, będziesz potrzebować czegoś, co wyróżni Cię na tle innych absolwentów. W Nottingham Business School oferujemy Międzynarodowy Biznes z Francuskim jako specjalistyczny, podwójny kurs.

  Czytaj więcej
 • - Branding i Marketing Modowy

  Study options: 3 years Fees: £9,250

  Kurs koncentruje się na marketingu i strategiach marek w branży modowej. Sprawdź, w jaki sposób marki stają się charakterystyczne i pożądane, jak tworzą swoje unikalne sposoby sprzedaży i jak utrzymują się na wysokich pozycjach na rynku. Następnie dowiesz się w jaki sposób marki komunikują się z konsumentami, jak dbają o komunikację wizualną, strategiczną dostawę i w jaki sposób wcielają w życie innowacyjne pomysły.

  Czytaj więcej
 • - Broadcast Journalism

  Study options: 3 years Fees: £9,250

  This is a vocational degree that combines practical training and professional work placements, with a solid academic base. You’ll be situated in purpose built facilities in the Centre for Broadcasting & Journalism, where you’ll not only learn the skills needed to work in a broadcast newsroom, but also have the opportunity to contribute to news programmes and website content for local television station, Notts TV.

  Czytaj więcej
 • - Building Surveying

  Study options: 4 / 3 years Fees: £9,250

  Building surveyors are advisors for the property and construction industry, identifying defects and suggesting options for maintenance and repair. Core aspects of the role include the development of new buildings, alongside the refurbishment and restoration of existing properties. This course will provide you with the skills and knowledge to become a specialist in this field.

  Czytaj więcej
 • - Business

  Study options: 3 / 4 years Fees: £9,250

  Developed with companies and reflecting the changing corporate world, this highly relevant course covers a broad range of management functions, processes and techniques associated with running a business. It is the ideal choice if you want to keep your options open and shape your career aspirations during your studies.

  Czytaj więcej

100% maturzystów, którym pomogliśmy rozpoczyna studia w UK. Ty też możesz! Zostań studentem w Wielkiej Brytanii. Naprawdę warto!

Zdecydowanie polecam! Świetni, bardzo pomocni i otwarci ludzie, którzy dokładają wszelkich starań, aby pomóc wszystkim w procesie aplikacji na studia.

Basia | London Metropolitan University

5

Polecam z całego serca ten fantastyczny team! Dzięki nim osiągnęłam to, o czym jeszcze rok temu nawet nie śniłam i w październiku zaczynam studia na kierunku Global Business Management w Londynie

Weronika | Coventry University

5

Dzięki temu zespołowi dostałem się na wymarzone studia na kierunku Aerospace Systems Engineering. Doradcy ogarną wszystko żeby pomóc swoim podopiecznym (nawet jak wpadną w tarapaty tak jak ja).

Mikołaj | Coventry University

5

Zdecydowanie polecam! Team studiawanglii.pl pomógł mi na każdym etapie, moja aplikacja została rzetelnie sprawdzona, uzyskałam informacje na temat uczelni i kursów! Proces był dla mnie o wiele mniej stresujący, wiedząc, ze ktoś moze mi doradzić i wytłumaczyć wszystko. Dziekuje!

Kasia | Birkbeck, University of London

5

Konsultanci są bardzo pomocni i rzetelni, zawsze szybko odpowiadają na jakiekolwiek pytania. Sprawnie prowadzą podopiecznych przez proces rekrutacji i nie zostawiają w potrzebie.

Julia | Nottingham Trent University

5

Pełen profesjonalizm od samego początku, zespół pomaga z najdrobniejszymi sprawami. Dzięki nim ofertę złożyła mi uczelnia mojego pierwszego wyboru! Ci ludzie naprawdę wykonują świetną robotę!

Hubert | Middlesex University

5

Jestem baaaardzo wdzięczna teamowi Studia w Anglii! Dzięki nim doświadczyłam cudownych rzeczy, poznałam ludzi z całego świata, dostałam możliwość studiowania na uniwersytecie i uzyskania prestiżowego certyfikatu na koniec. Czego chcieć więcej? :)

Dominika | University of Bedfordshire

5

Zdecydowanie polecam! Bez pomocy zespołu byłabym dużo bardziej zestresowana i nie wiedziałabym gdzie szukać informacji podczas aplikowania na studia w Anglii. Moje referencje i personal statement zostały rzetelnie sprawdzone, udzielono mi niezbędnych rad i bez problemu dostałam się na wymarzone studia.

Jagoda | London Metropolitan University

5

Bardzo polecam ! Pomocni i zaangażowani. Odpowiadali cierpliwie na każde pytanie, udzielali cennych rad i wskazówek. Pomagali w uzupełnieniu aplikacji, sprawdzeniu PS i referencji.

Ola | Dzierżoniów

5

Polecam serdcznie! Cierpliwosc osób tu pracujacych nie ma granic, ogromna pomoc od samego poczatku do końca aplikacji 24/7! :)

Kasia | Bydgoszcz

5

Nawet jeśli jedyne co łączy Cię na razie ze studiowaniem w Anglii to po prostu chęci, dzięki temu Teamowi w bardzo szybkim tempie zmienią się one w gotową aplikację i otworzą drzwi do Twoich studiów marzeń! Bardzo szybka pomoc, serdeczni doradcy.

Karolina | Bełchatów

5
Rozpocznij proces rekrutacji

Nasz buzzword: studyengland2020